Výlet: Co rozhodně neminout v Broumově

Výlet na území města: Broumov
Cyklo výletPěší turistikavýlet na půl dnenenáročný výlet
Mírové náměstí

Řekne-li se Broumov, řadě návštěvníků se vybaví především jeho okolí - skalní města Broumovských stěn a o něco dále ležící Teplické a Adršpašské skály. Město samotné však nabízí tolik krás, že by byla velká škoda ho minout. Přijměte tedy naše pozvání na prohlídku monumentálního Broumovského kláštera, unikátního dřevěného hřbitovního kostela Panny Marie a centra města s řadou památek, parků i vyhlídek. A kdyby vám náhodou nepřálo počasí, nevadí - zdejší muzeum, galerie i samotný klášter s Vambereckými mumiemi a vzácnou kopií Turínského plátna vás přivítají s otevřenou náručí.

1.Start 2

zastávkou je Klášter Broumov

Klášter Broumov
Impozantní barokní komplex byl zbudován na místě původní gotické tvrze v 1. polovině 14. století. O barokní přestavbu se postarali architekti Kryštof Dientzenhofer a jeho syn Kilián Ignác. Klášter i klášterní zahrada byly...
Broumov, Klášterní 1

Další fotky z okolí...

Toto místo ještě nikdo nehodnotil. Buď první!
Ukaž mi akce v okolí Ukaž mi cyklotrasy v okolí
2.40
metrů

zastávkou je Kostel sv. Vojtěcha

Kostel sv. Vojtěcha
Klášterní kostel sv. Vojtěcha pochází z poloviny 14. století, kdy byl vystavěn v gotickém slohu. Roku 1684  byl však poškozen požárem a následně v letech 1685 - 1688 barokně přestavěn Martinem Alliem z Löwentalu. Vrcholně...
Broumov

Další fotky z okolí...

Toto místo ještě nikdo nehodnotil. Buď první!
Ukaž mi akce v okolí Ukaž mi cyklotrasy v okolí
3.49
metrů

zastávkou je Muzeum Broumovska

Muzeum Broumovska
Muzeum Broumovska bylo založeno v roce 1945 jako středisko vlastivědné práce tehdejšího okresu Broumov. První stálá expozice historie města a regionu zde byla otevřena v roce 1948. Dnes sídlí muzeum v 1. patře opatského křídla...
Broumov, Klášter 1

Další fotky z okolí...

Toto místo ještě nikdo nehodnotil. Buď první!
Ukaž mi akce v okolí Ukaž mi cyklotrasy v okolí
4.79
metrů

zastávkou je Galerie Dům v Broumově

Galerie Dům v Broumově
Galerie Dům se nachází v zahradě broumovského kláštera. Výstavní koncepce zohledňuje výjimečnou možnost prezentovat současné umění v historicky i krajinně atraktivním prostředí. Je zaměřena na prezentaci děl těch umělců,...
Broumov, Klášterní
Toto místo ještě nikdo nehodnotil. Buď první!
Ukaž mi akce v okolí Ukaž mi cyklotrasy v okolí
5.147
metrů

zastávkou je Mariánský sloup

Mariánský sloup
Mariánský sloup na broumovském Mírovém náměstí byl vystavěn roku 1706 z podnětu opata Otmara Zinkeho. Sochařská výzdoba sloupu je dílem Jana Brokoffa. Původní socha Panny Marie stojící na jeho vrcholu však byla přenesena do...
Broumov, Mírové náměstí

Další fotky z okolí...

Toto místo ještě nikdo nehodnotil. Buď první!
Ukaž mi akce v okolí Ukaž mi cyklotrasy v okolí
6.21
metrů

zastávkou je Kašna

Kašna
Na Mírovém náměstí v centru Broumova nalezneme kovovou historickou kašnu, která je ozdobena čtveřicí soch hochů, nesoucích vodotrysk. Tryskající voda z vodotrysku je zachytávána v kruhové nádrži, z níž voda protéká chrliči v...
Broumov, Mírové náměstí

Další fotky z okolí...

Toto místo ještě nikdo nehodnotil. Buď první!
Ukaž mi akce v okolí Ukaž mi cyklotrasy v okolí
7.75
metrů

zastávkou je Stará radnice

Stará radnice
Budova Staré radnice sloužila již od poloviny 13. století jako fojtův dům. V roce 1419 dostali broumovští občané povolení zřídit si zde radnici, která se tak stala jednou z nejstarších radnic v českých poddanských...
Broumov, Mírové náměstí

Další fotky z okolí...

Toto místo ještě nikdo nehodnotil. Buď první!
Ukaž mi akce v okolí Ukaž mi cyklotrasy v okolí
8.94
metrů

zastávkou je Kostel sv. Petra a Pavla

Kostel sv. Petra a Pavla
První zmínky o kostelu sv. Petra a Pavla v Broumově pocházejí z roku 1258. Roku 1452 kostel vyhořel, již za čtyři roky byl ale obnoven. Svou dnešní podobu získal za opata Tomáše Sartoria v roce 1682. Na hranolovité věži z roku 1477...
Broumov, Kostelní náměstí

Další fotky z okolí...

Toto místo ještě nikdo nehodnotil. Buď první!
Ukaž mi akce v okolí Ukaž mi cyklotrasy v okolí
9.172
metrů

zastávkou je Park Alejka

Park Alejka
Nedaleko centra Broumova se nachází jeho nejrozsáhlejší a zároveň nejstarší park, který je více než polovinou své rozlohy součástí městské památkové zóny. První stromořadí zde bylo vysazeno již v letech 1814 - 1815, ve...
Broumov

Další fotky z okolí...

Toto místo ještě nikdo nehodnotil. Buď první!
Ukaž mi akce v okolí Ukaž mi cyklotrasy v okolí
10.264
metrů

zastávkou je Kostel sv. Ducha

Kostel sv. Ducha
Špitální kostel sv. Ducha byl součástí vrchnostenského špitálu, který založil klášter v rámci péče o nemocné, staré či zchudlé měšťany a poddané v Broumově. Špitál je poprvé zmiňován již koncem 14. století, první...
Broumov, U Dolní brány

Další fotky z okolí...

Toto místo ještě nikdo nehodnotil. Buď první!
Ukaž mi akce v okolí Ukaž mi cyklotrasy v okolí
11.301
metrů

zastávkou je Dřevěný hřbitovní kostel Panny Marie

Dřevěný hřbitovní kostel Panny Marie
Hřbitovní kostel Panny Marie je nejstarší dochovanou celodřevěnou stavbou ve střední Evropě. První písemná zmínka o kostelu na tomto místě pochází z roku 1383. V roce 1421 byl poškozen požárem, rozsah poškození však nelze s...
Broumov, Křinická

Další fotky z okolí...

Toto místo ještě nikdo nehodnotil. Buď první!
Ukaž mi akce v okolí Ukaž mi cyklotrasy v okolí
12.424
metrů

zastávkou je Kostel sv. Václava

Kostel sv. Václava
V místech dnešního kostela sv. Václava stál již od počátku 17. století dřevěný kostel broumovských protestantů. Poté, co byl během třicetileté války značně poničen požárem a následně zbořen, nechal na stejném místě opat...
Broumov, V Kopečku

Další fotky z okolí...

Toto místo ještě nikdo nehodnotil. Buď první!
Ukaž mi akce v okolí Ukaž mi cyklotrasy v okolí
13.76
metrů

zastávkou je Malé náměstí

Malé náměstí
Na tzv. Malém náměstí v Broumově, nedaleko barokního kostela sv. Václava, nalezneme sochu sv. Floriána, patrona všech profesí souvisejících s ohněm: hasičů, kominíků či pekařů. Socha sem byla roku 1857 přemístěna od brány do...
Broumov, Malé náměstí
Toto místo ještě nikdo nehodnotil. Buď první!
Ukaž mi akce v okolí Ukaž mi cyklotrasy v okolí
14.139
metrů

zastávkou je Vyhlídka Hladomorna

Vyhlídka Hladomorna
Dnešní vyhlídka Hladomorna byla dříve součástí hradebního systému města Broumova. Věž dodnes uzavírající ulici Branka chránila východní úsek městských hradeb a přístup k brance, kterou se scházelo na předměstí směrem k...
Broumov, Na Hradbách

Další fotky z okolí...

Toto místo ještě nikdo nehodnotil. Buď první!
Ukaž mi akce v okolí Ukaž mi cyklotrasy v okolí
15.237
metrů

zastávkou je Městské divadlo v Broumově

Městské divadlo v Broumově
Představení místních ochotníků a kočujících divadelních společností byla v Broumově pořádána již od poloviny 18. století. Od roku 1804 byl v prvním patře domu č. p. 54 zřízen divadelní sál. V roce 1838 byla původní budova...
Broumov, Mírové náměstí 54
Toto místo ještě nikdo nehodnotil. Buď první!
Ukaž mi akce v okolí Ukaž mi cyklotrasy v okolí
16.84
metrů

zastávkou je Mírové náměstí

Mírové náměstí
Historické jádro Broumova si dodnes zachovalo původní půdorys města tzv. slezského typu ze 13. století, který se vyznačuje dvojicí hlavních ulic procházejících po celé délce města a vymezujících ze dvou stran velké tržiště,...
Broumov, Mírové náměstí

Další fotky z okolí...

Toto místo ještě nikdo nehodnotil. Buď první!
Ukaž mi akce v okolí Ukaž mi cyklotrasy v okolí
Štítky výletu
 • historické památky
 • romantika
 • klášter
 • kostel
 • park
 • vyžití pro děti
 • pro děti
 • vyhlídka
 • muzeum
 • radnice
 • sloup
 • náměstí
 • galerie
 • sochy
 • kašna
 • divadlo
 • hřbitov

Podobné výlety v okolí