Výlet: Bělou za vodou

Výlet na území města: Bělá pod Bezdězem
Pěší turistikavýlet na 2 hodinynenáročný výlet
Bělský vodojem

Víte proč vlastně město Bělá pod Bezdězem vzniklo a co má společného s dnešní obcí Bezděz? A jakou roli v tom všem hraje právě voda? Zcela zásadní. Bez ní by totiž možná ani nevzniklo. Původní osada Bezděz byla založena pod stejnojmenným hradem v šedesátých letech 13. století. Roku 1291 povýšil král Václav II. obec Bezděz na město, ta se však potýkala s vážným nedostatkem pitné vody. Proto již v roce 1304 vydal Hynek Berka z Dubé příkaz ke stavbě nového města při nedalekém potoku Bělá. Po jeho dokončení v roce 1337 byla na Bělou, původně nazvanou Nový Bezděz, přenesena řada práv a privilegií. Své jméno Bělá získala nepochybně od stejnojmenného potoka s průzračnou vodou a bílým písčitým dnem. Pojďme se proto za zdejší vodou vypravit …

1.Start

zastávkou je Kašna na Masarykově náměstí

Kašna na Masarykově náměstí
Uprostřed bělského parku na Masarykově náměstí se dodnes nachází barokní kašna, vystavěná v roce 1858 na místě starší, dřevěné. Zachovala se jako jediná z několika kašen... » ukázat vše
Bělá pod Bezdězem, Masarykovo náměstí

Další fotky z okolí...

Toto místo ještě nikdo nehodnotil. Buď první!
Ukaž mi akce v okolí Ukaž mi cyklotrasy v okolí
2.85
metrů

zastávkou je Fontána

Fontána

O kousek dále směrem k bělské radnici nalezneme fontánu moderní, vybudovanou při rekonstrukci parku v roce 2010.

Toto místo ještě nikdo nehodnotil. Buď první!
Ukaž mi akce v okolí Ukaž mi cyklotrasy v okolí
3.596
metrů

zastávkou je Podzámecký mlýn

Podzámecký mlýn
Nyní sejděme kousek pod bělský zámek, kde se až do dnešní doby dochoval jeden z původní řady vodních mlýnů vybudovaných na říčce Bělé. První zmínky o tomto mlýnu sahají až do... » ukázat vše
Bělá pod Bezdězem, Zámecká 322
Toto místo ještě nikdo nehodnotil. Buď první!
Ukaž mi akce v okolí Ukaž mi cyklotrasy v okolí
4.581
metrů

zastávkou je U fortny

Od Podzámeckého mlýnu se vydáme na místo, kde se Arnoštská ulice kříží s Bezdězskou. Zde bývala v městském opevnění malá branka (fortna), kterou chodili bělští obyvatelé pod město pro vodu. Branka zanikla spolu s hlavní částí městských hradeb na přelomu 18. a 19. století.

Toto místo ještě nikdo nehodnotil. Buď první!
Ukaž mi akce v okolí Ukaž mi cyklotrasy v okolí
5.400
metrů

zastávkou je Rybník Slon

Rybník Slon
Vydáme-li se Fortenskou ulicí dolů z kopce, dojdeme k přečerpávací stanici a k rybníku Slon. Ten za své jméno nevděčí svému tvaru, jak by se někdo mohl domnívat, ale svému... » ukázat vše
Bělá pod Bezdězem, Táborová
Toto místo ještě nikdo nehodnotil. Buď první!
Ukaž mi akce v okolí Ukaž mi cyklotrasy v okolí
6.433
metrů

zastávkou je Městské koupaliště

Městské koupaliště
Městské koupaliště bylo vybudováno v roce 1933 na louce zvané Nadymač, kde se nacházel až do roku 1850 rybník téhož jména. Dnes je areál tvořen venkovní betonovou nádrží, napouštěnou pramenitou vodou z Bělského potoka,...
Bělá pod Bezdězem, U koupaliště
Toto místo ještě nikdo nehodnotil. Buď první!
Ukaž mi akce v okolí Ukaž mi cyklotrasy v okolí
7.244
metrů

zastávkou je Hlučovské prameny

Hlučovské prameny

Budeme-li pokračovat od koupaliště dále, dojdeme zanedlouho k Hlučovským pramenům. Původně zde prýštily Andělský a Čertův pramen, které byly posléze při stavbě vodovodu svedeny do jednoho prameniště v podzemní jímce. Z ní dnes do Bělského potoka vytéká již jen přepadová voda - prameny jsou zdrojem vody pro městský vodovod. Foto: LaSo CC BY-SA 3.0.

Toto místo ještě nikdo nehodnotil. Buď první!
Ukaž mi akce v okolí Ukaž mi cyklotrasy v okolí
8.183
metrů

zastávkou je Hlučovský mlýn

Pokračujeme stále rovně, až k bývalému Hlučovskému mlýnu. Prvně zmiňován je až v 16. století, velmi pravděpodobně je ale mnohem starší. Dnes je opravený, je však v soukromém vlastnictví a není přístupný.
Toto místo ještě nikdo nehodnotil. Buď první!
Ukaž mi akce v okolí Ukaž mi cyklotrasy v okolí
9.917
metrů

zastávkou je Bělský vodojem

Nyní se začneme vracet zpět k centru města. Nad koupalištěm vstoupíme do lesoparku Dolec a po modré turistické značce vystoupáme až k Tyršově ulici, kde již nemůžeme přehlédnout místní vodojem. V jeho suterénu byla zřízena přečerpávací stanice, která dopravovala vodu do Hlínoviště a železniční stanice Bezděz. Chceme-li, vydáme se odtud zpět k Masarykovu náměstí, odkud jsme vycházeli.
Toto místo ještě nikdo nehodnotil. Buď první!
Ukaž mi akce v okolí Ukaž mi cyklotrasy v okolí
Štítky výletu
  • vyžití pro děti
  • koupání
  • romantika
  • historické památky
  • kašna
  • mlýn
  • rybník

Podobné výlety v okolí