Italský kulturní institut

Praha 1, Šporkova 14

Není tu akce, kterou Italský kulturní institut pořádá? Přidej ji
  • Byli tadypress
  • Ohodnoť místo
  • www.iicpraga.esteri.it

Italský kulturní institut ve spolupráci s Italským velvyslanectvím v Praze podporuje kulturní vztahy a výměny mezi Itálií a Českou republikou a šíří italskou kulturu a italský jazyk na českém území.

V oblasti bilaterálních vztahů institut působí v souladu s všeobecnými směrnicemi, které byly ustaveny v Kulturní dohodě, podepsané v roce 1971, na něž navazují s podrobnějším obsahem Prováděcí programy Kulturní dohody (v současné době je v platnosti Kulturní dohoda na čtyřleté období 1998-2001).

Mezi Itálií a Českou republikou byla podepsána v roce 1990 také Dohoda o vědecké a technické spolupráci, upřesněná v Prováděcích programech se čtyřletou platností.

Institut podporuje spolupráci a navazuje kontakty s institucemi, společnostmi, univerzitami a akademiemi vědeckého a kulturního světa České republiky a zároveň participuje na návrzích a organizuje projekty, které jsou zaměřené na poznání italské kultury a reálií a mezi něž se řadí např. výměnné stáže profesorů a badatelů, vyřizování studijních stipendií udílených českou vládou italským občanům a zápisy na univerzity.

Prostřednictvím stále většího zainteresování institucí hostitelské země se kulturní a programová linie institutu v Praze rozvíjí díky jeho činnostem, které vyzdvihují především kulturní výrazové stránky současné Itálie, přičemž ve snaze zaměřit se na vzájemné vlivy pokračuje v prohlubování vztahů, které historicky existují mezi Itálií a Českou republikou od XIV. století po současnost.

Vzájemná výměna akcí mezi italskými a českými institucemi je jednou ze základních forem, díky nimž činnost institutu nabývá konkrétní podoby. Na jedné straně institut spolupracuje s italskými státními a soukromými institucemi a organizacemi, aby exportoval kulturní akce konané v České republice, na druhé straně se účastní na organizaci českých kulturních akcí a výstav, které se konají v Itálii, čímž působí jako spojující článek mezi oběma zeměmi.

V tomto zorném úhlu institut působí nejen jako výchozí bod pro Prahu a Českou republikou, ale také jako středisko produkce italské a evropské kultury, které organizuje sympózia, a jako středisko italského jazyka, k čemuž přispívá i rozvojem vlastní vydavatelské činnosti.

Vedle organizování kulturních akcí na vysoké úrovni nabízí institut také řadu aktivit spjatých s rozvojem a šířením italského jazyka a kultury, k nimž se řadí kurzy italského jazyka a získání Certifikátu CILS. V institutu funguje také knihovna, oddělení časopisů a videotéka.

V rámci šíření italského jazyka se institut navíc podílí na organizaci cen a soutěží v oblasti poezie a překladů italských textů a oceněná díla se poté stávají součástí jeho vydavatelské činnosti včetně publikování katalogů z výstav.Italský kulturní institut a okolí - aktuální program

Toto kulturní centrum si nedoplňuje program nebo není naším partnerem. Víš o akci, která se zde koná? Přidej ji.

Ukaž mi akce v okolí Ukaž mi cyklotrasy v okolí
Máš fotku tohoto místa? Přidej ji

Přihlas se a přidej na Informuji.cz své nejlepší fotky tohoto místa. Děkujeme za pomoc! :)


Štítky

Italský kulturní institut: hodnocení ostatních

Toto místo ještě nikdo nehodnotil. Buď první!

Kousek odtud doporučujeme...

Café Savoy Praha 5 (1 007 m)
Café Louvre Praha 1 (1 634 m)