Galerie D9, České Budějovice

Galerie D9

České Budějovice, Dukelská 9

Není tu akce, kterou Galerie D9 pořádá? Přidej ji
  • Byli tadyLenka
  • Ohodnoť místo
  • www.pf.jcu.cz

Galerie D9 byla vytvořena jako otevřená platforma pro komunikaci rozdílných formálních i obsahových přístupů jak ve výtvarné tvorbě, tak i v jejím vnímání.

Jako funkční pomůcka pro animace si galerie klade za úkol prezentovat široké spektrum uměleckých poloh a forem, s nimiž se studenti v praxi budou setkávat. A to i forem okrajových, na nichž si studenti ověří flexibilitu vnímání, různé stupně a limity zprostředkování zážitku uměleckého díla.

Výstavní koncept je řešen tak, aby přitahoval pozornost nejen studentů naší univerzity, ale i kulturní veřejnosti. Přínosem galerie pro katedru výtvarné výchovy je nejen rozšíření možností v rámci teoretické výuky, ale i příležitost detailního seznámení s reálným uměleckým dílem a přímé poměření praktických výstupů.

Vedle ambicióznějších kurátorských projektů a zavedených autorů výstavní koncepce počítá i se semestrálními a diplomovými pracemi studentů, jak je standardem ve vzdělávacích institutech, jakými katedry výtvarné výchovy jsou.Galerie D9 a okolí - aktuální program

Toto muzeum/galerie si nedoplňuje program nebo není naším partnerem. Víš o akci, která se zde koná? Přidej ji.

Ukaž mi akce v okolí Ukaž mi cyklotrasy v okolí
Máš fotku tohoto místa? Přidej ji

Přihlas se a přidej na Informuji.cz své nejlepší fotky tohoto místa. Děkujeme za pomoc! :)


Štítky

Galerie D9: hodnocení ostatních

Toto místo ještě nikdo nehodnotil. Buď první!