Galerie města Třince

Třinec, náměstí Svobody 526

Není tu akce, kterou Galerie města Třince pořádá? Přidej ji
  • Byli tadyLenka
  • Ohodnoť místo

Základem činnosti Galerie města Třince je kromě organizace klasických výstav i mnoho jiných událostí přibližujících návštěvníkovi galerie různé směry a postupy v umění. Galerie je kulturním centrem a inklinuje k samozřejmému interdisciplinárnímu pronikání umění, designu, architektury či hudby. Jsou zde pořádány akce popularizující umění v regionu.

Činnost galerie nás má nutit přemýšlet, otevírat před námi nové obzory a vytvářet iniciativy směřující k překročení propasti mezi uměním a širokou veřejností.

Na rok 2013 je připraveno 10 výstavních projektů. K těmto výstavám budou připraveny komentované prohlídky, přednášky, diskuze o umění a jeho historii nejen pro dospělé. Důležitou cílovou skupinou jsou pro nás děti a mládež. Chceme stimulovat zájem dětí a mládeže o činnost galerie a o kulturu obecně pomocí workshopů, edukativních komentovaných prohlídek, tematických besed, galerijních animací a speciálních vzdělávacích programů a poskytovat tak příležitosti pro osobní tvůrčí rozvoj, povzbuzování imaginace, kreativity, smyslu pro estetické vnímání a kritický odstup.
Geografické položení Třince vybízí k česko-polsko-slovenské spolupráci a ta je využita v činnosti galerie jako jeden ze základních kamenů koncepce programu. Usilujeme o podporu uvědomělého přístupu ke kulturnímu dědictví a k hodnotám umění a také o podporu dialogu mezi kulturami a kulturní rozmanitosti.

Chceme lidem nabídnout kvalitní kulturu, aby ti, kteří mají potřebu kvalitní kultury, ji měli možnost v Třinci najít. Chceme dopomoci Třinci stát se nejen vážným místem na poli sportu, ale i centrem kultury.Galerie města Třince a okolí - aktuální program

Toto muzeum/galerie si nedoplňuje program nebo není naším partnerem. Víš o akci, která se zde koná? Přidej ji.

Ukaž mi akce v okolí Ukaž mi cyklotrasy v okolí
Máš fotku tohoto místa? Přidej ji

Přihlas se a přidej na Informuji.cz své nejlepší fotky tohoto místa. Děkujeme za pomoc! :)


Štítky

Galerie města Třince: hodnocení ostatních

Toto místo ještě nikdo nehodnotil. Buď první!