Arcidiecézní muzeum Kroměříž, Kroměříž

Arcidiecézní muzeum Kroměříž

Kroměříž, Sněmovní nám 1

1
Není tu akce, kterou Arcidiecézní muzeum Kroměříž pořádá? Přidej ji
  • Byli tady (1)
  • Ohodnoť místo
  • www.olmuart.cz

Arcidiecézní muzeum Kroměříž bylo založeno na sklonku roku 2006 coby součást Muzea umění Olomouc. Detašované pracoviště muzea sídlí v Arcibiskupském zámku v Kroměříži. Během roku 2007 byla pro jeho potřeby zrekonstruována část severozápadního křídla zámku.

Arcibiskupský zámek v Kroměříži – letní rezidence olomouckých biskupů a arcibiskupů stojí na místě původního hradu biskupa Bruna ze Schauenburgu z poloviny 13. století. První písemná zpráva o zámku je datována do roku 1435. Přestavba za biskupa Stanislava Thurza na počátku 16. století daly základ renesančnímu zámku, ovšem nejradikálnější změnu na raně barokní zámek provedl po svém nástupu na biskupský stolec v druhé polovině 17. století Karel Liechtenstein – Castelcorn.

Rekonstrukci rezidence zničené třicetiletou válkou zahájil italský inženýr Filiberto Luchese, po roce 1666 pak dílo vedl jeho žák, architekt Giovanni Pietro Tencalla. Po ničivém požáru byl zámek v letech 1752 až 1776 biskupy Troyerem, Egkhem a Hamiltonem postupně rekonstruován. Na přelomu let 1848 až 1849 se v prostorách zámku konalo zasedání ústavodárného říšského sněmu. Součástí zámku je jedna z největších zámeckých knihoven u nás, založená v roce 1694 a obsahující téměř 90 tisíc svazků, včetně iluminovaných rukopisů. Dále pak hudební archiv, který uchovává více než 6 tisíc převážně barokních skladeb.

Mimořádnou hodnotou je také obrazová sbírka, která patří k nejvýznamnějším u nás. V zámku je také uchovávána bohatá kolekce kreseb starých mistrů, grafická sbírka a unikátní sbírka mincí a medailí. Vzhledem ke svému historickému a uměleckému významu byl v roce 1995 zámek v Kroměříži spolu se zahradami prohlášen národní kulturní památkou a v roce 1998 zapsán na Listinu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO.

Vedle možného badatelského působení Arcibiskupský zámek v Kroměříži nabízí i několik prohlídkových okruhů po instalovaných sálech, obrazové galerii ad. Součástí areálu jsou také vinné sklepy, které rozhodnutím Karla IV. získaly právo vyrábět mešní víno a činí tak dodnes.

Foto: Zdeněk Sodoma, archiv Arcidiecézního muzeaArcidiecézní muzeum Kroměříž a okolí - aktuální program

Toto muzeum/galerie si nedoplňuje program nebo není naším partnerem. Víš o akci, která se zde koná? Přidej ji.

Ukaž mi akce v okolí Ukaž mi cyklotrasy v okolí
Máš fotku tohoto místa? Přidej ji

Přihlas se a přidej na Informuji.cz své nejlepší fotky tohoto místa. Děkujeme za pomoc! :)


Štítky

Arcidiecézní muzeum Kroměříž: hodnocení ostatních

Toto místo ještě nikdo nehodnotil. Buď první!