Muzeum Těšínska: Archeopark Chotěbuz-Podobora, Chotěbuz

Muzeum Těšínska: Archeopark Chotěbuz-Podobora

Chotěbuz, Karvinská 455

Není tu akce, kterou Muzeum Těšínska: Archeopark Chotěbuz-Podobora pořádá? Přidej ji
  • Byli tadykristyna.ctvrtlikova
  • Ohodnoť místo
  • www.archeoparkchotebuz.cz

Archeologická lokalita Chotěbuz-Podobora je jednou z nejvýznamnějších pravěkých a raně středověkých památek Těšínského Slezska. 

Nese pozůstatky bikulturního osídlení, které se v chotěbuzských lesích rozkládalo v pozdní době bronzové a halštatské, během kterých na výšinné ostrožně vyrostla pravěká osada. O několik stovek let později ji na témže místě nahradilo skvěle ohrazené raně středověké slovanské hradisko, jehož přibližnou podobu s didakticky rozmístěnými sídelními a výrobními objekty rekonstruuje v dnešní době areál Archeoparku Chotěbuz-Podobora.Muzeum Těšínska: Archeopark Chotěbuz-Podobora a okolí - aktuální program

Toto muzeum/galerie si nedoplňuje program nebo není naším partnerem. Víš o akci, která se zde koná? Přidej ji.

Ukaž mi akce v okolí Ukaž mi cyklotrasy v okolí
Máš fotku tohoto místa? Přidej ji

Přihlas se a přidej na Informuji.cz své nejlepší fotky tohoto místa. Děkujeme za pomoc! :)


Štítky

Muzeum Těšínska: Archeopark Chotěbuz-Podobora: hodnocení ostatních

Toto místo ještě nikdo nehodnotil. Buď první!