Muzeum Prostějovska

Prostějov, nám. T. G. Masaryka 2

Není tu akce, kterou Muzeum Prostějovska pořádá? Přidej ji
  • Byli tady
  • Ohodnoť místo
  • www.muzeumpv.cz
Budova, ve které Muzeum Prostějovska v Prostějově sídlí, pochází ze 16. století a dříve sloužila jako městská radnice. O založení muzea ve městě se zasloužila Průmyslová jednota, která soustřeďovala předměty pro budoucí ústav. První výstavu jednota zahájila 5. července 1885. Dne 14. srpna 1887 slavnostně otevřela ve dvorním traktu Waitova domu na Žerotínově náměstí první prostějovské muzeum. Do dějin muzea se také významně zapsal Eduard Skála, který v roce 1892 svolal schůzi, jejíž účastníci se rozhodli uspořádat národopisnou, průmyslovou a uměleckou výstavu v Prostějově. Dne 25. května 1894 bylo v Prostějově otevřeno v bývalém pernštýnském zámku nové Národopisné muzeum. Veřejnosti bylo zpřístupněno 17. září 1905 v nových prostorách bývalé renesanční radnice. Činnost muzea však přerušila první světová válka. Na počátku roku 1918 zemřel Eduard Skála, který se zasloužil o rozvoj muzea a byl nepochybně i jeho mecenášem. K dalším Skálovým spolupracovníkům patřili například Josef Vrla, František Neumann, Ignác Streck, Karel Beneš, František Faktor, Augustin Jiříček a jiní. V roce 1924, konkrétně 13. dubna, se konala ustavující schůze muzejního spolku, který sdružil 314 zájemců o muzejní a vlastivědnou práci. Další významnou osobností muzea byl prostějovský historik a archivář PhDr. Jan Kühndel. Stal se tajemníkem kuratoria, v roce 1928 byl pověřen i správou muzea a o rok pozdeji se stal profesionálním odborným pracovníkem městského archivu a muzea. Ve 30. letech byly budovány stálé expozice, muzeum rozvíjelo činnost výzkumnou, výstavní a ediční. Na konci 30. let došlo k útlumu muzejní práce. Za druhé světové války byly cenné exponáty ukryty na několika místech. Po roce 1945 se do muzea sbírky opět vrátily. 26. srpna 1945 město Prostějov jako jedno z prvních na Moravě opět po válce otevřelo a zpřístupnilo sbírky veřejnosti. Dnes můžete zhlédnout čtyři stálé expozice Pravěk Prostějovska, Geologie a paleontologie Prostějovska, expozici věnovanou prostějovskému rodákovi básníkovi Jiřímu Wolkerovi (1900-1924) a poslední s názvem Hodiny, hodinky - ze sbírek muzea. Kromě těchto stálých expozic můžete navštívit i příležitostné výstavy různého zaměření. Dále muzeum spravuje v Kostelci na Hané stálou expozici věnovanou básníkovi Petru Bezručovi a Pamětní síň Josefa Mánesa v zámku v Čechách pod Kosířem. Muzeum Prostějovska v Prostějově získalo v roce 1994 možnost rozšířit expoziční a výstavní činnost koupí dvou památkově chráněných domů v areálu bývalého prostějovského židovského gheta, resp. jeho fragmentu, který nebyl zařazen v sedmdesátých létech do první vlny demolice. Vlastní stavební rekonstrukce i úpravy interiérů byly dokončeny v roce 2003 a objekt byl v únoru 2004 otevřen pro veřejnost. V blízké budoucnosti se počítá s otevřením expozic „Dějiny Židů na střední Moravě“ a „Filosof Edmund Husserl – prostějovský rodák“, dále s otevřením muzejní čajovny a ve spolupráci s Filosofickou fakultou University Palackého v Olomouci je do Špalíčku situován společný projekt „Scientia humana Olomucensis et Prostanensis“, zaměřený na rozvíjení a popularizaci humanitních věd.

Telefon: 582330991Muzeum Prostějovska a okolí - aktuální program

Toto muzeum/galerie si nedoplňuje program nebo není naším partnerem. Víš o akci, která se zde koná? Přidej ji.

Ukaž mi akce v okolí Ukaž mi cyklotrasy v okolí
Máš fotku tohoto místa? Přidej ji

Přihlas se a přidej na Informuji.cz své nejlepší fotky tohoto místa. Děkujeme za pomoc! :)


Štítky

Muzeum Prostějovska: hodnocení ostatních

Toto místo ještě nikdo nehodnotil. Buď první!