Městská knihovna Klatovy, Klatovy

Městská knihovna Klatovy

Klatovy, Balbínova 59

Není tu akce, kterou Městská knihovna Klatovy pořádá? Přidej ji
  • Byli tadyinzercedub
  • Ohodnoť místo
  • www.knih-kt.cz

Počátky klatovského knihovnictví spadají do období rozmachu národní kultury, do období vlasteneckého nadšení, které po pádu Bachova absolutismu poznamenalo celé Čechy. S rozvojem společenského života organizuje se i život kulturní, kde podstatnou roli hraje literární činnost. Vznikají nové časopisy, rozvíjí se žurnalistika, stoupá tvůrčí aktivita.

A tak není náhodou, že počátky klatovské knihovny jsou shodné se začátkem slavné éry „Literárních Klatov“, reprezentované jmény celé řady našich významných literátů: R. Mayer, A. V. Šmilovský, K. Klostermann, J. Vrchlický, J. Thomayer…

Bezprostřední návrh k založení knihovny dal v roce 1859 tehdejší klatovský purkmistr Dr. J. Nauš. 21. prosince téhož roku pak dvacet předních klatovských občanů rozhodlo o zřízení městské veřejné knihovny, v níž by se půjčovaly zdarma knihy a časopisy. Zároveň byly schváleny i stanovy knihovny.

Základem pro hospodaření klatovské knihovny se stal finanční výtěžek z hudební a deklamační zábavy, která byla k tomuto účelu uspořádána 6. ledna 1860 v sále „U zlaté koule“. Účinkoval zde hudební sbor slavného c. k. husarského pluku knížete Hesso Kasselského. Zábava vynesla čistý zisk ve výši 50 zl. 88,5 kr. Po doplnění o dobrovolné příspěvky začala knihovna hospodařit s obnosem 56 zl.

Prvním knihovníkem byl zvolen gymnaziální profesor Josef Andrlík a prvním působištěm knihovny se stala místnost na radnici.

Během prvního roku činnosti vzrostl finanční obnos knihovny na 89 zl. 75 kr. Z něho bylo na nákup knih vynaloženo 58 zl. 25 kr. Celkem bylo v roce 1861 v knihovně přes 200 svazků knih.

V následujících letech (1862–1864) byl příjem knihovny nepatrný. V roce 1866 činnost knihovny prakticky zanikla. V roce 1897 podává MUDr. A. Mašek v obecním zastupitelstvu návrh na založení „České knihovny a čítárny“ v Klatovech. Návrh byl zamítnut.

Až v roce 1898 vyvolává znovu myšlenku zřízení knihovny v Klatovech klatovský akademický spolek Úhlava. 17. ledna t. r. podává dopisem obecnímu zastupitelstvu návrh na zřízení veřejné čítárny v Klatovech. Po předložení rozpočtu na její provoz (v dubnu) je návrh schválen.

1. května 1898 byla veřejná čítárna v Klatovech otevřena. Byla umístěna v 1. patře domu „U kanonu“ v Pražské ulici. Ale již v létě nastávají problémy s pronajímatelem a starostenstvo města přiděluje čítárně prostory ve starém gymnáziu (dům čp. 174/1).

Činnost Městské veřejné čítárny v Klatovech pokračuje i na počátku nového století, i když za velice obtížných až svízelných podmínek. Ty jsou způsobovány nedostatkem peněz na provoz, problémy s místnostmi, otopem apod.Městská knihovna Klatovy a okolí - aktuální program

Toto kulturní centrum si nedoplňuje program nebo není naším partnerem. Víš o akci, která se zde koná? Přidej ji.

Ukaž mi akce v okolí Ukaž mi cyklotrasy v okolí
Máš fotku tohoto místa? Přidej ji

Přihlas se a přidej na Informuji.cz své nejlepší fotky tohoto místa. Děkujeme za pomoc! :)


Štítky

Městská knihovna Klatovy: hodnocení ostatních

Toto místo ještě nikdo nehodnotil. Buď první!