Městská knihovna Klatovy, Klatovy

Městská knihovna Klatovy

Klatovy, Balbínova 59

Není tu akce, kterou Městská knihovna Klatovy pořádá? Přidej ji

Počátky klatovského knihovnictví spadají do období rozmachu národní kultury, do období vlasteneckého nadšení, které po pádu Bachova absolutismu poznamenalo celé Čechy. S rozvojem společenského života organizuje se i život kulturní, kde podstatnou roli hraje literární činnost. Vznikají nové časopisy, rozvíjí se žurnalistika, stoupá tvůrčí aktivita.

A tak není náhodou, že počátky klatovské knihovny jsou shodné se začátkem slavné éry „Literárních Klatov“, reprezentované jmény celé řady našich významných literátů: R. Mayer, A. V. Šmilovský, K. Klostermann, J. Vrchlický, J. Thomayer…

Bezprostřední návrh k založení knihovny dal v roce 1859 tehdejší klatovský purkmistr Dr. J. Nauš. 21. prosince téhož roku pak dvacet předních klatovských občanů rozhodlo o zřízení městské veřejné knihovny, v níž by se půjčovaly zdarma knihy a časopisy. Zároveň byly schváleny i stanovy knihovny.

Základem pro hospodaření klatovské knihovny se stal finanční výtěžek z hudební a deklamační zábavy, která byla k tomuto účelu uspořádána 6. ledna 1860 v sále „U zlaté koule“. Účinkoval zde hudební sbor slavného c. k. husarského pluku knížete Hesso Kasselského. Zábava vynesla čistý zisk ve výši 50 zl. 88,5 kr. Po doplnění o dobrovolné příspěvky začala knihovna hospodařit s obnosem 56 zl.

Prvním knihovníkem byl zvolen gymnaziální profesor Josef Andrlík a prvním působištěm knihovny se stala místnost na radnici.

Během prvního roku činnosti vzrostl finanční obnos knihovny na 89 zl. 75 kr. Z něho bylo na nákup knih vynaloženo 58 zl. 25 kr. Celkem bylo v roce 1861 v knihovně přes 200 svazků knih.

V následujících letech (1862–1864) byl příjem knihovny nepatrný. V roce 1866 činnost knihovny prakticky zanikla. V roce 1897 podává MUDr. A. Mašek v obecním zastupitelstvu návrh na založení „České knihovny a čítárny“ v Klatovech. Návrh byl zamítnut.

Až v roce 1898 vyvolává znovu myšlenku zřízení knihovny v Klatovech klatovský akademický spolek Úhlava. 17. ledna t. r. podává dopisem obecnímu zastupitelstvu návrh na zřízení veřejné čítárny v Klatovech. Po předložení rozpočtu na její provoz (v dubnu) je návrh schválen.

1. května 1898 byla veřejná čítárna v Klatovech otevřena. Byla umístěna v 1. patře domu „U kanonu“ v Pražské ulici. Ale již v létě nastávají problémy s pronajímatelem a starostenstvo města přiděluje čítárně prostory ve starém gymnáziu (dům čp. 174/1).

Činnost Městské veřejné čítárny v Klatovech pokračuje i na počátku nového století, i když za velice obtížných až svízelných podmínek. Ty jsou způsobovány nedostatkem peněz na provoz, problémy s místnostmi, otopem apod.Městská knihovna Klatovy - aktuální program a vstupenky

9únor sobota 16:45

9březen sobota 16:45

Další akce v okolí Cyklotrasy v okolí
vytisknoutMáš fotku tohoto místa? Přidej ji

Přihlas se a přidej na Informuji.cz své nejlepší fotky tohoto místa. Děkujeme za pomoc! :)


Štítky

Městská knihovna Klatovy: hodnocení ostatních

Toto místo ještě nikdo nehodnotil. Buď první!