Městské muzeum a galerie Břeclav, Břeclav

Městské muzeum a galerie Břeclav

Břeclav, Dukelských hrdinů 2747/4a

Není tu akce, kterou Městské muzeum a galerie Břeclav pořádá? Přidej ji
  • Byli tadykristyna.ctvrtlikova
  • Ohodnoť místo
  • www.muzeumbv.cz

Městské muzeum a galerie v Břeclavi (dále jen MMG Břeclav) bylo založené jako příspěvková organizace města Břeclavi v dubnu 1995. Vlastní počátky muzejnictví však spadají do roku 1928, kdy z iniciativy představitelů českého národního života v Břeclavi byl založen Muzejní a vlastivědný spolek.

Ten navazoval na aktivity městské rady, podporující shromažďování sbírkových předmětů a archiválií, vztahujících se nejen k vlastnímu městu, ale i k okolním obcím. První valná hromada muzejního spolku se uskutečnila ještě 16. října téhož roku a předsedou byl zvolen Ing. Jan Noháč, místopředsedou pak Ing. Rudolf Zaoral. Nadšená i fundovaná práce členů spolku, byla násilně přerušená rokem 1938. Po záboru města německým vojskem byli funkcionáři i členové spolku rozehnáni a sbírky ponechány bez jakéhokoliv zodpovědného správce na úřadě, část si jich členové rozebrali domů.

Opětovné snahy znovu založit muzeum v Břeclavi se projevily po ukončení druhé světové války. Od 1. ledna roku 1948 se pod názvem Městské muzeum v Břeclavi stalo členem Svazu československých muzeí. Bohužel po roce 1961 došlo v oblasti muzejnictví k výrazným změnám. Muzeum v Břeclavi se nejprve stalo článkem v síti okresních muzeí a řídilo se plánem rozvoje muzejní práce, který vypracovalo Vlastivědné muzeum v Mikulově, posléze však muselo zcela zaniknout Teprve nová společenská situace vedla v roce 1992 k opětovnému ustavení Muzejního spolku v Břeclavi s cílem obnovit tradice muzejní práce a postavit je na pevný základ vybudováním profesionálního zařízení.

Ke konkrétnímu naplnění snah několika generací vlastivědných pracovníků došlo počátkem roku 1995. 17. ledna vydalo město Břeclav zřizovací listinu příspěvkové organizace „Městské muzeum a galerie Břeclav“, které fakticky existuje od 1. dubna téhož roku, kdy začalo postupně naplňovat základní muzejní funkce sbírkotvorné, tezaurační a prezentační, se zaměřením na archeologii, historii a etnografii.Městské muzeum a galerie Břeclav a okolí - aktuální program

Toto muzeum/galerie si nedoplňuje program nebo není naším partnerem. Víš o akci, která se zde koná? Přidej ji.

Ukaž mi akce v okolí Ukaž mi cyklotrasy v okolí
Máš fotku tohoto místa? Přidej ji

Přihlas se a přidej na Informuji.cz své nejlepší fotky tohoto místa. Děkujeme za pomoc! :)


Štítky

Městské muzeum a galerie Břeclav: hodnocení ostatních

Toto místo ještě nikdo nehodnotil. Buď první!