Intimní interakce v Galerii města Ostravy

Intimní interakce v Galerii města Ostravy

Sdílej:Sdílet na FBTweetnoutS  Ohodnoť


Jako druhou v řadě připravila Galerie města Ostravy – nyní už pod hlavičkou PLATOplatforma (pro současné umění) Ostrava – výstavu nazvanou Intimní interakce, jejímž autorem a kurátorem je Ladislav Kesner. Na příkladu tvorby šestnácti umělců a uměleckých dvojic, které zastupují všechny tvůrčí generace, a jednoho autora klasické moderny první poloviny 20. století, výstava rozehraje variace na téma intimního kontaktu či jeho nemožnosti.

Kurátor při této příležitosti pokračuje v rozšířeném poli v ohledávání svých teoretických úvah na téma možnost zobrazení mentálních a psychických stavů, událostí a projevů prostřednictvím unikátních konstelací vybraných uměleckých děl.

"Idea výstavy vyvstala vloni na jaře, kdy jsme s týmem psychiatrů a neurovědců připravovali experimentální studie, které pomocí zobrazovacích metod sledují empatické reakce na postavy v obrazech. Když jsem sestavoval rozsáhlou databázi „stimulů“ – obrazů z různých historických období – uvědomil jsem si, že v současném umění lze jen vzácně nalézt explicitní zobrazení afektivní a intimní komunikace dvou či několika lidských bytostí," komentuje autor výstavy Ladislav Kesner

Současné umění se ve své většině zabývá buď sociálními a politickými tématy nebo komplikovanými otázkami své vlastní existence a smyslu. "Pokud se téma intimity objevuje, bývá většinou přítomné jen nepřímo – v rámci širších a populárních témat – jako je tělesnost, sexualita, umělecká sebereflexe, mezigenerační vztahy a často je sevřeno do rámce feministického diskurzu."

Smyslem tohoto projektu je proto vyzdvihnout pohled na intimitu, intimní komunikaci a afektivní interakce jako součást lidské přirozenosti. Název a zaměření výstavy odráží skutečnost, že nejvlastnější podstatou intimity je nějaká forma interakce - tedy výměny, sdílení a vzájemnosti fyzické, verbální, duševní – s jinou lidskou bytostí, ale také se sebou samým, případně s Bohem, nebo dokonce, v rozšířeném smyslu, s neživým objektem.

Shromážděná díla zprostředkují pohled nejen různé polohy těchto interakcí - partnerské, rodičovské, přátelské, pečovatelské, ale i též na různé způsoby jejich zachycení: od dokumentárního po výrazně metaforické. V druhém plánu pak otevírají prostor k dalším reflexím nad tímto fenoménem –  někteří z vystavujících umělců tak či onak ukazují na bariéry či nemožnost intimních vazeb, ironizují je či problematizují, anebo situují problém intimity do sociálního kontextu.     

„Úmyslně se vyhýbám tomu, abych téma uzavřel do jakéhokoliv apriorního výkladového rámce. Výstava se proto soustředí na zobrazení různých poloh intimní komunikace a vztahů lidských bytostí – partnerských, rodičovských, přátelských, pečovatelských, případně i intimních interakcí se sebou samým,“ uzavírá autor.

Finální výběr zahrnuje rovněž umělce, kteří tak či onak ukazují na bariéry či nemožnost intimních vazeb, ironizují je či problematizují, anebo situují problém intimity do sociálního kontextu. Jádro výstavy však patří dílů, které se soustředí na ony zdánlivě prosté momenty afektivní interakce v intimním vztahu. Cílem je tedy nějak učinit viditelným to, co ze samé definice (intimus = niterný, skrytý před zraky druhých) viditelné není a divákovi nabídnout mnohovrstevný prožitek a reflexi vlastních životních postojů a vztahů

Hynek Alt/Alexandra Vajd, Tomáš Císařovský, Sylva Francová, Libuše Jarcovjáková, Klára Jirková/ Kateřina Vorlová, Maxim Kopf, Eva Koťátková, Jiří Kovanda, Kamila Musilová, Ján Rečo, Melissa Steckbauer, Ivana Štenclová, Michaela Thelenová, Petra Vargová, Tereza Velíková

| Sdílej: Sdílet na FB Tweetnout

 

Multifunkční hala GONG nabízí i další akce

Mohlo by se ti líbit...

Místo konání: Multifunkční hala GONG

Tento článek ještě nikdo nehodnotil. Buď první!