Kulturní dům v MČ Praha 6 a blízkém okolí

Fakulta tělesné výchovy a sportu UK Praha 6, José Martího 31
Kulturní centrum Kaštan Praha 6, Bělohorská 150
Centrum Sluneční vítr Praha 6, Africká 11
KC Dlabačov Praha 6, Bělohorská 24
Kulturní dům Bílá Hora Praha 6, Ke kulturnímu domu 14
Velvyslanectví Indonéské republiky Praha 5, Nad Buďánkami II/7
Klub Klamovka Praha 5, Podbělohorská 3
Koleje Strahov Praha 6, Vaníčkova 7
Klub Biograf Praha 5, Plzeňská 105

Další místa


Kulturní dům kolem Prahy 6