Klášter v MČ Praha 5 a blízkém okolí

Klášter sv. Gabriela Praha 5, Holečkova
Emauzské opatství Praha 2, Vyšehradská 49/320
Strahovský klášter Praha 1, Strahovské nádvoří 1/132
Klášter Pražského Jezulátka Praha 1, Karmelitská 385/9
Kostel svaté Voršily Praha 1, Národní třída 8
Břevnovský klášter Praha 6, Markétská 1
Kostel Panny Marie Andělské (U kapucínů) Praha 1, Loretánské náměstí 6

Další místa


Klášter kolem Prahy 5