Dílna v MČ Praha 4 a blízkém okolí

Kreativní zebra Praha 2, Vinohradská 406/23
Klub Klamovka Praha 5, Podbělohorská 3
Smaltérie Praha 1, Karmelitská 28
Kulturní centrum Vozovna Praha 3, Za Žižkovskou vozovnou 18


Dílna kolem Prahy 4