Muzeum v MČ Praha 11 a blízkém okolí

Galerie Cesty ke světlu Praha 4, Zakouřilova 955/9
Galerie PRE Praha 10, Na Hroudě 1492/4
Galerie Natura Průhonice, Zámek 1
Etc. galerie Praha 2, Sarajevská 16
Nau Gallery Praha 10, Korunní 76
Galerie budoart Praha 3, Perunova 15
A.M. 180 Praha 2, Bělehradská 45
Výtopna Zlíchov Praha 5, Ke sklárně 2588
Muzeum Policie ČR Praha 2, Ke Karlovu 1

Další místa


Muzeum kolem Prahy 11