Kašna v MČ Praha 1 a blízkém okolí

Wimmerova kašna Praha 1, Uhelný trh 1
Zpívající fontána Praha 1, Královská obora
Fontána Propadliště času Praha 5, Náměstí Kinských
Medvědí fontána Praha 5, náměstí 14. října
Kamenná kašna Praha 5, kašna


Kašna kolem Prahy 1