Přírodní památky ve městě Poděbrady a blízkém okolí

Svatojánský pramen Poděbrady, Kubovy sady
Riegrův pramen Poděbrady, Riegrovo náměstí
Bülowův pramen Poděbrady, pramen
Pramen Chariclea Poděbrady, Letní lázně
Zámecký pramen Poděbrady
Eliščin pramen Poděbrady, Lázeňský park
Pramen prof. Libenského Poděbrady, Lázeňský park
Fontána u kolonády Poděbrady, nám. T. G. Masaryka

Další místa


Přírodní památky kolem města Poděbrady