Lázně ve městě Poděbrady a blízkém okolí

Svatojánský pramen Poděbrady, Kubovy sady
Riegrův pramen Poděbrady, Riegrovo náměstí
Bülowův pramen Poděbrady, pramen
Pramen Chariclea Poděbrady, Letní lázně
Eliščin pramen Poděbrady, Lázeňský park
Pramen prof. Libenského Poděbrady, Lázeňský park
Trnkův pramen Poděbrady, Alešova
Žižkův pramen Poděbrady, Za nádražím


Lázně kolem města Poděbrady