Opevnění ve městě Jihlava a blízkém okolí

Brána Matky Boží Jihlava, Matky Boží 1247/30
Václavský parkán Jihlava, opevnění


Opevnění kolem města Jihlava