OGV pravým jménem Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě

OGV
Vojín

Oblastní galerie Vysočiny usiluje o to být živou multifunkční institucí, aktivní součástí aktuálního kulturního dění, zázemím pro jeho podporu, rozvoj a reflexi.

Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě nemá zatím specifikovány své kulturní zájmy...

Počet vytvořených míst:0 (0 b.)
Počet komentářů/hodnocení:0 (0 b.)
Počet navštívených míst:1 (1 b.)
Počet přidaných fotek:3 (9 b.)
Hodnost fanouška:Vojín (10 b.)

Hodnost fanouška?

Hodnost fanouška určuje jeho aktivita. Vyšší úrovně lze dosáhnout zapojením se do dění na Informuji.cz

OGV je zatím v hodnosti Vojín (1/12)

Žebříček nejaktivnějších fanoušků