SocieteArt pravým jménem Societatis Artists CZ

SocieteArt
Vojín

Propagace současné a klasické české umělecké kultury v domácím i mezinárodním měřítku.

Societatis Artists CZ se zajímá o hudbu a festivaly. a přečte nějakou tu recenzi! Holduje výtvarnému umění a navštěvuje výstavy a vernisáže.

Počet vložených akcí:1 (3 b.)
Počet vytvořených míst:1 (5 b.)
Počet komentářů/hodnocení:0 (0 b.)
Počet navštívených míst:0 (0 b.)
Počet přidaných fotek:0 (0 b.)
Hodnost fanouška:Vojín (8 b.)

Hodnost fanouška?

Hodnost fanouška určuje jeho aktivita. Vyšší úrovně lze dosáhnout zapojením se do dění na Informuji.cz

SocieteArt je zatím v hodnosti Vojín (1/12)

Žebříček nejaktivnějších fanoušků