Cultural centers in Brno

List of cultural centers in Brno. Can't find your C.H.? Add it to our portal.


Středisko volného času Lužánky

We recommend

Středisko volného času LužánkyBrno

Středisko volného času Lužánky je krajským školským zařízením pro aktivity ve volném čase všech věkových a sociálních skupin. Posláním Lužánek, střediska volného času, je podporovat pozitivní formování osobnosti, a to...


Cultural centers in Brno

Map of the cultural centers in Brno