Z havíře programátorem. Nová šichta je portrétem nehynoucí naděje na lepší zítřky, přestože po cestě vytrácí svou přirozenost

Z havíře programátorem. Nová šichta je portrétem nehynoucí naděje na lepší zítřky, přestože po cestě vytrácí svou přirozenost70%

Zahajovacím snímkem letošního výjimečného 24. ročníku MFDF Ji.hlava se zhostil časosběrný dokumentární snímek Nová šichta Jindřicha Andrše. Mladý režisér se svým celovečerním debutem nepřímo odkazuje k obdobě amerického snu, avšak postrádá pevnější strukturu.

Tomáš Hisem strávil prací havíře v ostravském dolu Paskov více než 20 let. Proměna trhu a případné ekonomické tlaky připraví pomyslného protagonistu časosběrného dokumentu nejen o zaměstnání, ale i pevnou půdu pod nohami. Tomáš se vydává na překvapivou cestu rekvalifikace, když se odhodlaně rozhodne vyměnit prostor důlní šachty za prostor digitální. Nastupuje skrze příhodně pojmenovaný program Nová šichta na rekvalifikační programátorský kurz, přesto ale postupně dochází k nepříjemnému vystřízlivění.

Vcelku tradiční portrétní výpověď o životní změně se místy až moc úpěnlivě drží konvenční výstavby „hrdinské“ cesty. Nejvýraznějším pozitivem je bezesporu ústřední protagonista Tomáš, jehož neustále civilní a sympatický projev tvoří páteř celého snímku. Přesto se ale nelze ubránit určité nedotaženosti scénáře, který i přes upřímné nezkreslení a přímočarost nejvíce trpí nedostatečnou kauzalitou. Střídmá hodinu a půl dlouhá stopáž se snaží postihnout několik let v životě proměněného havíře, avšak samotné skoky mezi jednotlivými etapami působí silně překotným dojmem a nevyřčeným vzduchoprázdnem.

Dílčí motivové myšlenky utváří skrze nasnímané dialogy protagonisty s bývalými havíři, kamarády v hospodě či novými kolegy z programátorského prostředí. Rychlé skokové přesuny v čase tak pomyslně vytváří nepříjemný tlak na samotnou strukturu dialogů, když se nedostavuje u dokumentu často a typicky očekáváný pocit přirozenosti a autentičnosti. Ačkoli zajisté nelze upřít jednoznačnou srozumitelnost a povedenou argumentaci poselství, které zůstává od začátku do konce neměnné.

Andrš s Novou šichtou umně navazuje na svůj předchozí krátkometrážní snímek kontrastně nazvaný Poslední šichta Tomáše Hisema, v níž sledujeme bezprostřední dokumentaci jedné směny v ostravském dole. Výpovědní hodnota v krátké stopáži a syrovější podobě možná nedosahuje výšin celovečerního filmu, avšak nepostrádá tak potřebnou čistotu materiálu a odvážnou autentičnost.

Snímek je součástí soutěžního programu 24. ročníku festivalu MFDF Ji.hlava, který probíhá ve dnech 27. října – 8. listopadu, po celou dobu trvání festivalu můžete sledovat snímky online z pohodlí domova.

Názor informuji.cz: 70%

| Sdílej: Sdílet na FB Tweetnout


Mohlo by se ti líbit...

Mezinárodní Festival Dokumentárních Filmů Jihlava

(1 hodnocení) A co tvé hodnocení?