Výstavy v roce 2020 z celé republiky: Banksy, Frida Kahlo, Rembrandt, Adolf Loos a spol.

Výstavy v roce 2020 z celé republiky: Banksy, Frida Kahlo, Rembrandt, Adolf Loos a spol. 

Příznivce výtvarného umění čeká v příštím roce nabitá sezóna. Přinášíme výběr z výstavních plánů roku 2020 z galerií a muzeí z Prahy i celé republiky, v nichž nechybí přehlídka fotografií Fridy Kahlo, expozice anonymního umělce Banksyho nebo retrospektiva architekta Adolfa Loose.

PRAHA

Jiří David: Jsem tady – od 17. ledna

Nejnovější díla současného umělce Jiřího Davida bude prezentovat pražská galerie DOX. Jiří David se do povědomí veřejnosti dostal svými uměleckými, často až provokativními experimenty. Na chystané výstavě se ale vrátí k původnímu médiu malby a prokáže své emociální nasazení spojené se zkušenostmi z konceptuální tvorby.

Nebourat! Podoby brutalismu v Praze – od 6. března

Pražské brutalistní projekty od šedesátých po osmdesátá léta, především z oblasti architektury, představí výstava ve Veletržním paláci v Praze. Snahou je ocenit tyto výjimečné stavby, které obvykle získaly nálepku „komunistická architektura“. K vidění bude originální plánová dokumentace doplněná o koláže, fotografie či modely a fragmenty již neexistujících budov s dobovým nábytkem nebo uměleckými plastikami.

Zdeněk Kuna, Hotel Strahov, 1970. Foto: archiv NGP

Sen ve snu: Edgar Allan Poe a umění v českých zemích – od 6. března

Významný představitel amerického romantismu, spisovatel a literární kritik Edgar Allan Poe inspiroval svými povídkami a básněmi plnými hrůzy a strachu řadu literátů, výtvarníků, filmařů či hudebníků, ať už Edouarda Maneta, Odilona Redona či Jamese Ensora. Expozice ve Veletržním paláci se zaměří na reflexi jeho děl u českých umělců, například Františka Kupky, Josefa Váchala nebo Alfreda Kubína, ze současných ovlivnil Krištofa Kinteru, Josefa Bolfa či Martina Zetu.

Rembrandt – od 17. dubna

V příštím roce si připomeneme 350 let od úmrtí proslulého malíře Rembrandta van Rijn, řadícího se do vrcholného baroka a nizozemského zlatého věku. Výstava, kterou bude hostit palác Kinských na Staroměstském náměstí, nabídne díla zapůjčená ze světoznámých galerií jako newyorské MET nebo vídeňské Albertiny. Návštěvníci si prohlédnou mimo jiné portrét Učence ve studovně z roku 1634, který má kromě umělecké také historickou hodnotu.

Rembrandt van Rijn, Učenec v pracovně, 1634. Foto: archiv NGP

Antonín Kratochvíl – od 13. května

Rozsáhlou retrospektivní výstavu českého fotografa Antonína Kratochvíla chystá otevřít Galerie hlavního města Prahy v Domě U Kamenného zvonu. V průřezu jeho tvorbou nebudou chybět záznamy společenských a civilizačních problémů a válečných konfliktů a také portréty hollywoodských i jiných celebrit jako Williama Defoea, Davida Bowieho, Jeana Reno nebo Debbie Harry.

Antonín Kratochvíl, Jean Reno. Foto: archiv GHMP

Banksy – génius, nebo vandal? – od 1. září

Vůbec poprvé budou v české metropoli k vidění díla světoznámého street artisty, anonymního umělce Banksyho. Místo konání pražské výstavy je zatím utajeno. Ve svých pracích kombinuje techniky graffiti, šablon i volné tvorby a reaguje v nich na problémy globálního světa.

Sbírky Moderní galerie a muzea současného umění Metelkova v Lublani – od 16. října

Jádrem chystané výstavy, jež se uskuteční ve Veletržním paláci, se stane sbírka ArtEast 2000+, která vznikala v 90. letech minulého století jako první institucionálně budovaná sbírka zaměřená na východoevropské umění. Ukáže, jak bylo tamější umění ovlivněno politickými režimy a zároveň nedostatečnou infrastrukturou.

Ivan Meštrović – od 4. listopadu

Přesně po půlstoletí se do metropole vrátí výstava chorvatského sochaře Ivana Meštroviće, kterou tentokrát doplní zapůjčená díla z Musée Rodin a Musée Bourdelle. Kromě umělcových děl tak expozice v Městské knihovně nabídne i práce jeho vrstevníků Augusta Rodina a Émila-Antoina Bourdelleho. Samotný Meštrović měl vazby na tuzemsko – platonický vztah měl k futuristické umělkyni Růženě Zátkové, zároveň byl spjat s rodinou T. G. Masaryka, portrétoval jak prvního československého prezidenta, tak i jeho dceru Alici.

Ivan Meštrović, Miloš Obilić Paris, 1908, sádra, Atelier Meštrović, Zagreb. Foto: archiv GHMP

Buddha zblízka – od 6. listopadu

To nejlepší z buddhistického umění od 2. až po 20. století ze sbírek Národní galerie v Praze a curyšského Museum Rietberg nabídne výstava v paláci Kinských. Kromě zmapování jeho historie diváky poučí o vzniku a šíření náboženství z indického subkontinentu do jihovýchodní Asie, Číny, Tibetu či Japonska a také jeho reflexe v českých zemích.

Šaka Njorai, historický Buddha Šákjamuni, Japonsko, období Kamakura, kolem 1300, Museum Rietberg Züric. Foto: archiv NGP

Frida Kahlo: Její fotografie – od 2. prosince

Mexická malířka proslula coby tvůrkyně surrealistických obrazů, už méně známé jsou její fotografie, které představí výstava v Domě U Kamenného zvonu. 241 snímků, které zde budou k vidění, se zachovalo v její pozůstalosti a donedávna byly veřejnosti zcela neznámé. Věnují se jejímu původu, takzvanému modrému domu neboli Casa blu, politice, revoluci a Diegu Riverovi, jejímu zraněnému tělu a Fridiným láskám a přátelstvím.

ČECHY

Geometrické struktury. Pocta Zdeňku Sýkorovi – od 24. ledna

Oblastní galerie Liberec v loňském roce zakoupila několik významných velkoformátových grafických listů proslulého českého představitele geometrické abstrakce Zdeňka Sýkory. Na základě této události chystá výstavu těchto nově získaných děl, jež podá obraz o uměleckém směru, který není pevně ohraničen a po dobu své existence, jenž stále trvá, nabyl různých podob.

Z výstavy Geometrické struktury. Foto: archiv OGL

BAOBABC. Jak a proč vzniká kniha pro děti – od 27. května

Připravovaná expozice ve výstavní síni 13 Západočeské galerie v Plzni přiblíží knižní nakladatelství Baobab, jež je zaměřené na dětské obrazové publikace, v širším kontextu. Návštěvníky se dozví o jeho myšlenkovém a tvůrčím zázemí, seznámí se s jeho kmenovými a zahraničními autory a také s jejich inspiracemi. Představeny budou archivy i budoucí záměry.

Aviatika v české vizuální kultuře 1783–1957 – od 24. června

Jak se promítala aviatika do domácího výtvarného umění od prvních vzletů na konci 18. století až po vypuštění první kosmické sondy roku 1957, ukáže výstava v plzeňské výstavní síni Masné krámy. Zahrnovat bude mimo jiné díla malíře Kamila Lhotáka nebo filmaře Bořivoje Zemana.

„Nad slunce krásnější“. Plzeňská Madona a krásný sloh – od 27. listopadu

Nejvýznamnější projekt Západočeské galerie v Plzni v příštím roce, který bude k vidění v síni Masné krámy, výjimečně vystaví Madonu plzeňskou, hlavní patronku Plzeňské diecéze a ochránkyni města, která dnes zdobí oltář zdejšího chrámu svatého Bartoloměje. Expozice seznámí také s dobovými náboženskými a kulturně-historickými souvislostmi.

Z výstavy „Nad slunce krásnější“. Foto: archiv Západočeské galerie v Plzni

Poetry and performance. Umění performance ve východní Evropě – od 17. prosince

Umění performance ze všech zemí někdejšího sovětského satelitu na východě Evropy od šedesátých let až po současnost bude prezentovat výstava v Oblastní galerii Liberec. Zastoupeni budou tvůrci z desítky zemí, mezi nimi třeba Lev Rubinstein, Jiří Valoch nebo Tamás Szentjóby. Diváci zhlédnou rukopisy, záznamy fotodokumentace, objekty, instalace, filmové záznamy či nahrávky. Součástí expozice bude intervence hvězdy dnešní vizuální poezie, Babi Badalova.

MORAVA A SLEZSKO

Kopp/Kállay/Italy – od 29. ledna

Pražského autora Pavla Koppa a slovenského fotografa Karola Kállaye spojil zájem o Itálii. Tematické snímky, které oba vytvořili slavnými fotoaparáty značky Leica ve druhé polovině 20. století, vystaví Muzeum města Brna na hradě Špilberk.

Flámské a holandské malířství 17. – 18. stol. ze sbírky AJG – od 18. března

Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně chystá výstavu nabízející průřez českého sběratele Vlastislava Zátky, na níž návštěvníci spatří krajiny, zátiší, maríny, žánrové malby, portréty, náboženské či alegorické obrazy. Expozici připravují ve spolupráci s Alšovou jihočeskou galerií.

Fotoblok. Střední Evropa ve fotografických knihách – od 19. března

Polská výstava Fotoblok poputuje na jaře do Muzea moderního umění v Olomouci. Představí pozoruhodné fotografické knihy z tuzemska, Estonska, Litvy, Lotyšska, Polska, Rumunska, Slovenska a Maďarska. Diváci v nich najdou utopické vize budoucnosti, avantgardní sny, obyčejné záblesky každodennosti smísené s propagandou nebo existenční těžkosti v důsledku společenských změn v průběhu minulého století.

Rafani – od 23. dubna

Jarní výstavní sezónu v brněnském Pražákově paláci odstartuje expozice zasvěcená domácí umělecké skupině Rafani, která proslula svým politicky a společensky angažovaným přístupem k umění. Výstava se koná u příležitosti dvacátého výročí vzniku této skupiny.

Jan Rajlich: Retrospektiva – od 23. dubna

Významnou osobnost poválečného grafického designu v Československu, brněnského rodáka a zakladatele zdejšího Mezinárodního bienále grafického designu Jana Rajlicha přiblíží výstava v Pražákově paláci.

Evropan Adolf Loos. (Nejen) brněnské stopy Adolfa Loose – od 3. června

Dosud nejrozsáhlejší výstava na brněnském hradě Špilberk představí významnou osobnost evropské moderní architektury Adolfa Loose, od jehož narození v příštím roce uplyne 150 let. Brněnský rodák, který dosáhl světového ohlasu a významně ovlivnil podobu evropské architektury v minulém století, proslul takzvaným raumplanem, tedy specifickým principem uspořádání vnitřního prostoru stavby, který lze vidět například v Müllerově vile v pražských Střešovicích.

Müllerova vila v Praze. Foto: archiv Muzea hl. m. Prahy

Patrik Hábl: Návrat – od 3. června

Jeden z nejznámějších představitelů současné tuzemské výtvarné scény si pro Krajskou galerii výtvarného umění ve Zlíně připravil zcela nový projekt, kterým se oproti předchozím vrací k základnímu pojetí malířského díla. Patrik Hábl svými neštětcovými malbami budí pozornost kromě Česka také v zahraničí, ať už v Německu či Japonsku.

Dělník je smrtelný, práce je živá – od 23. září

Proměny uměleckého pojetí práce od pouhého prostředku obživy přes okouzlení moderní technikou až po současnou každodennost a dopady technologických vymožeností v průběhu minulého s přesahem do současného století nabídne výstava v Galerii výtvarného umění v Ostravě. Nemá jít o nostalgické vzpomínání, ale o kritické zhodnocení tematiky a její představení odborné i laické veřejnosti.

Z výstavy Dělník je smrtelný, práce je živá. Foto: archiv GVUO

Jan Pamuła: Průkopník počítačového umění v Polsku – od 22. října

Vůbec poprvé bude české veřejnosti představen zakladatel a pionýr polského počítačového umění Jan Pamuła, a to na retrospektivní přehlídce jeho prací v Muzeu moderního umění v Olomouci. Zaměří se na autorovu malířskou, objektovou i grafickou tvorba včetně jeho prvních počítačových grafik.

Lola Alvarez Bravo, Mexico 1907-1993, Frida Kahlo, ca. 1944. Foto: archiv GHMP

| Sdílej: Sdílet na FB Tweetnout


Mohlo by se ti líbit...

Tento článek ještě nikdo nehodnotil. Buď první!