Benefiční koncert v Katolickém gymnáziu

Benefiční koncert v Katolickém gymnáziu 

Benefice pro Barevný svět

Pondělní večer 6. prosince patřil v Třebíči v aule Katolického gymnázia Benefičnímu koncertu pro Denní centrum Barevný svět. Před koncertem byla slavnostní vernisáží zahájena výstava fotografií s názvem „Jak pak se tady máme?!“ V Galerii Chodba v budově gymnázia ji připravila ředitelka stacionáře ve spolupráci s profesorkou Markétou Nekudovou. Jedná se o putovní výstavu konanou u příležitosti 5. výročí založení tohoto nestátního neziskového zařízení. Po jaroměřickém zámku a Dukovanech doputovaly fotografie amatérských autorů i do Třebíče. Vernisáží zahájila ředitelka stacionáře Alena Hostašová výstavu, která bude v Katolickém gymnáziu k vidění do 14.1.2011.

Poděkování právem patřilo Vladimíru Obršlíkovi, který vystudoval Universitu v Hradci Králové, amatérskému fotografování se věnuje od roku 2004 a navštěvuje Institut fotografických studií PHOTOGENIA. Jeho vystavené fotografie vznikly v průběhu týdenní stáže v Denním centru Barevný svět na jaře letošního roku. Dále jsou k vidění práce Martiny Ježkové, Miloše Svobody a Marka Chaloupky, které byly oceněny v soutěži s názvem HANDICAP a BARIÉRY mezi námi. Za zmínku stojí, že zde vystavuje i příležitostný fotograf David Kadala, který je klientem centra od roku 2005. K pátým kulatinám nechybělo i přání všeho dobrého a ať barevný svět kvete pro klienty i v dalších letech, se kterým přišla bývalá ředitelka Katka Svobodová. Ta stála u samého zrodu tohoto zařízení, za což jí patří velký dík. Druhá polovina večera se nesla v duchu krásné hudby. Nejprve vystoupil Smíšený sbor klientů stacionáře. Dle slov Aleny Hostašové, je to právě hudba a zpěv, který je provází každodenní činností a ve spolupráci s Martinou Pleskačovou či sopranistkou Janou Jedličkovou může sbor existovat. Aulou se nesly krásné melodie J.S.Bacha, G.F.Handela i A.Vivaldiho v podání Malého smyčcového orchestru ZUŠ Třebíč. Při poslechu písně Ave Maria v podání sopranistky Jany Jedličkové se tajil dech. Publikum nešetřilo potleskem a všechny účinkující odměnilo dlouhotrvajícím aplausem. Klienti Denního centra Barevný svět připravili pro všechny účinkující milé dárečky, které jim v závěru koncertu předali. Za zmínku stojí i informaci přímo od ředitelky, že Denní centrum Barevný svět si v letošním roce připomíná páté výročí od doby, kdy začalo poskytovat sociální služby našim spoluobčanům s mentálním a kombinovaným postižením. Hlavním cílem denního stacionáře je integrace lidí s mentálním a kombinovaným postižením do společnosti.

U příležitosti letošního výročí uspořádal Barevný svět několik akcí pro veřejnost, které byly podpořeny z grantového systému Zdravé město Třebíč a z grantového programu Kultura. První z nich byla fotografická soutěž pro mladou generaci ve věku od 16 – 26 let  na téma Handicap a bariéry mezi námi, další akcí byla putovní výstava fotografií na téma Jakpak se tady máme?!, která dokumentuje pět let života v denním centru. Součástí putovní výstavy jsou také oceněné fotografie ze soutěže Handicap a bariéry mezi námi a fotografie amatérského fotografa Vladimíra Obršlíka z prostředí denního stacionáře. V závěru roku pak bude vydán kalendář, ve kterém vyprávějí klienti, jak se žije v Barevném světě.

Putovní výstava má již své třetí místo a pro veřejnost bude přístupná v Galerii Chodba Katolického gymnázia v Třebíči ve dnech školních vyučování v pondělí až pátek od 8 do 15 hodin.

www.barevny-svet.eu, www.kgtrebic.cz

Autor: Jana Pavlová

| Sdílej: Sdílet na FB Tweetnout


Fotografie k článku

Benefiční koncert v Katolickém gymnáziu
 

Mohlo by se ti líbit...

Tento článek ještě nikdo nehodnotil. Buď první!