Festival Jeden svět zaktualizuje systémy v Olomouci a dalších 36 městech

Festival Jeden svět zaktualizuje systémy v Olomouci a dalších 36 městech 

Dezinformace, mediální manipulace a takzvané fake news budou tématem 19. ročníku Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět, který se svým programem navštíví celkem 37 měst po celé České republice. Od 19. do 24. března bude promítat i v Olomouci.

Jedním z největších problémů současného světa – dezinformacemi – se bude zabývat letošní v pořadí již 19. ročník festivalu Jeden svět. Festival se bude snažit proti mediální manipulaci bojovat pomyslnou aktualizací systému po vzoru počítačů, které také potřebují čas na to, aby zpracovaly všechny potřebné informace a mohly hladce fungovat. „Zvykli jsme si volit jednoduchá a líbivá řešení a jednat pod vlivem emocí. Právě zjitřené emoce ve společnosti jsou živnou půdou pro populisty, kteří sami sebe označují za bojovníky vůči systému, jejž považují za překonaný,“ říká ředitel festivalu Ondřej Kamenický. „Chceme, aby si diváci návštěvou kina mohli dovolit něco, na co v každodenním životě plném (dez)infromací ze sociálních sítí není čas. Zpomalit a v klidu si vytvořit názor na konkrétní téma, podívat se na věci z různých úhlů pohledu a zasadit si je do kontextu,“ dodává.

Aktualizace systému se promítá v celé festivalové kampani Matyáše Trnky a Matěje Růžičky. „Výzva k aktualizaci systému se objevuje na obrazovkách počítačů, když je nutné updatovat operační systém o nejnovější prvky. Proto i vizuál odkazuje na obávanou modrou obrazovku s upozorněním: Paměť zařízení je plná,“ popisuje Matyáš Trnka celou kampaň, která zahrnuje kromě vizuálu i festivalovou znělku, zpracovanou také Matyášem Trnkou. Autorem původní hudby je pak Marek Doubrava, jeden ze zakladatelů Tatabojs a v současné době působící ve vlastní skupině Hm…

Filmy o všem a pro všechny

Letos představí festival více než 110 filmů v několika kategoriích. Kromě těch tradičních jako Máte právo vědět, Cesty ke svobodě, Panorama, Zemětaje, Jeden svět interaktivně, Jeden svět dětem a minulé novinky Česká soutěž se mohou návštěvníci těšit i na kategorie zcela nové. Novinkou bude kategorie Americana, která se zaměří na osobnost Donalda Trumpa, rasovou nesnášenlivost, úlohu policie v systému nebo práva indiánů. Kategorie Eurodrom se bude zabývat vzestupem nacionalismu, populismu a problematikou migrace. Snímky v rubrice Za horizontem odkryjí destinace za naším fyzickým a často i myšlenkovým obzorem a zaměří se na lokální problémy komunit. Kategorie Umění mění přesvědčí diváka, že lze za své ideály bojovat i pomocí uměleckých performancí, filmy patřící do skupiny Ať žije život zase poodkryjí životy lidí, kteří se rozhodli vykročit z davu.

Festival myslí také na diváky s různými druhy hendikepu, ale také rozdílného věku či odlišným mateřským jazykem. V rámci Jednoho světa pro všechny tak bude uvedeno deset filmů s titulky pro neslyšící a čtyři filmy doplněné o audio-komentáře pro nevidomé. Všechny ceremonie a část pofilmových debat budou tlumočeny do českého znakového jazyka. Novinkou budou takzvané relaxované projekce určené pro diváky s mentálním postižením či poruchami soustředění. Právo na kulturu vnímáme jako základní lidské právo, proto se snažíme zpřístupnit náš festival všem bez rozdílu,“ říká koordinátorka akce Milena Poeta.

Devatenáctý ročník Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět bude v Olomouci promítat od 19. do 24. března, kromě toho navštíví i dalších 36 měst po celé republice.

| Sdílej: Sdílet na FB Tweetnout


Mohlo by se ti líbit...

AdsManager: Ads position 'smr-mobile' doesn't exists (filename: /var/www/informuji/releases/release_1540388865/classes/AdsManager/ads/smr-mobile.adsense.html)