I v malé obci se rodí hrdinové

I v malé obci se rodí hrdinové 

V malé obci se rodí hrdinové - odkaz Jana Kubiše

Při putování mikroregionem Rokytná jsme zavítali do malé obce Dolní Vilémovice nedaleko Třebíče a přijali pozvání starostky obce paní Jitky Boučkové.

Povídání u čaje a dobrého cukroví se týkalo místního rodáka Jana Kubiše, narozeného v malém domku dne 24.6.1913.

Přesto že jsme v letošním roce oslavili 65.výročí od konce 2. světové války, je třeba si temné období okupace neustále připomínat. Právě jméno J. Kubiše je úzce spjato s obdobím tzv. heydrichiády, které začalo atentátem na říšského protektora R. Heydricha 27.5.1942 v Praze. Peklo se rozpoutalo v okamžiku, kdy fašisté zjistili, že muž, který vrhl v Praze na Heydrichovo auto granát, byl rodák z D.Vilémovic, Jan Kubiš. Následovalo drama pro celou obec, ale především rodinu a příbuzné J. Kubiše., kteří byli gestapem zatčeni a popraveni. Vilémovice měl stihnout stejný osud jako Lidice. Odkaz tohoto hrdiny připomíná pamětní deska a výstavní síň v budově místního obecního úřadu. Kubiš a jeho druhové nebyli autoři plánu na atentát, byli to vojáci, kteří plnili rozkaz. Svůj úkol splnili a prokázali přitom takovou odvahu, před kterou můžeme jen smeknout. Za hrdinství v boji proti nepříteli obdržel Jan Kubiš mnoho vyznamenání, bohužel naprostou většinu in memoriam.

V letošním roce se rozběhl nový projekt na obnovu rodného domu Jana Kubiše, o němž hovořím s paní starostkou.

Jak vznikla myšlenka – obnovit rodný dům?

S myšlenkami na obnovu rodného domu jsem se setkávala již dříve ze strany veteránů a  jiných návštěvníků pamětní síně na obecním úřadě. Domek byl v soukromém vlastnictví a zdál se být nedostupný. Nakonec se nám podařila dohoda s majitelem, který domek převedl na obec darem.

Jaké jste podnikli kroky a v jaké fázi se nyní projekt nachází?

První kroky nás vedly k založení veřejné sbírky a především k medializaci záměru obce. Od ledna letošního roku máme na sbírkovém kontě přes sto tisíc korun. Velkým dílem se podílel náš rodák pan Alois Denemarek, kamarád Jana Kubiše. Na opravu rodného domku věnoval 50 000 Kč.

Při jaké příležitosti jste Sbírku představili?

Sbírka byla veřejnosti představena při setkání rodáků a přátel obce Dolní Vilémovice. Dobrovolné vstupné bylo vkládáno do pokladničky ve tvaru Kubišova rodného domku, kterou pro účely veřejné sbírky vyrobili klienti denního stacionáře Barevný svět z Třebíče. Od června do září bude pokladna umístěna právě v kryptě pražského kostela Cyrila a Metoděje v Resslově ulici, kde Jan Kubiš a ostatní bojovníci položili životy.

V jakém časovém horizontu chcete opravy uskutečnit?

Časový horizont otevření zatím nemáme přesně určen, bohužel vše je odvislé od finančních prostředků. Pokud se nám podaří potřebné peníze sehnat, bylo by hezké představit domek veřejnosti při stém výročí narození Jana Kubiše, což bude v červnu 2013.

Kdo Vás nejvíce podporuje při realizaci?

Podporu cítíme z mnohých míst, převážně ze strany pamětníků té doby, historiků a vojáků.

S jakým ohlasem se informace o sbírce setkaly u občanů a široké veřejnosti?

Ohlasy na veřejnou sbírku jsou vesměs pozitivní. Mám radost, když mi volá dvacetiletý student a s jistou omluvou v hlase mi sděluje, že pošle jen dvě stě korun. Takovýchto příspěvků si neskutečně vážím. Potěšili mě také SDH Ketkovice, kteří ze své pokladny zaslali tisíc korun. Pochopitelně bychom rádi oslovili i větší dárce.

Co plánujete do budoucna? Nejen v práci, ale i osobním životě?

V nejbližší době mě asi nejvíce zatíží realizace opravy  návsi a komunikace „Ve dvoře“.  Plánů je mnoho, ale asi nejvíce mi leží v hlavě právě rodný domek Jana Kubiše. V osobním životě bych si přála jen zdraví pro celou rodinu.

Je to velká výzva pro Vaši další práci v novém volebním období, proto přejeme hodně sil při realizaci, mnoho štědrých dárců i sponzorů, aby se předání tohoto odkazu mladé generaci úspěšně zdařilo.

Podrobnější informace o Veřejné sbírce získáte na internetových stránkách:

www.dolnivilemovice.cz

Děkuji Vám za rozhovor.

Ptala se Jana Pavlová

| Sdílej: Sdílet na FB Tweetnout


Mohlo by se ti líbit...

Tento článek ještě nikdo nehodnotil. Buď první!