Vizuálně přebohatá tragédie neplodnosti a hrdosti: Yerma v Jihočeském divadle

Vizuálně přebohatá tragédie neplodnosti a hrdosti: Yerma v Jihočeském divadle

Březnová premiéra Yermy byla v Jihočeském divadle i premiérou režiséra Jiřího Heřmana, tedy tou činoherní. Nutno podotknout, že se mu povedlo divákům vnořit do paměti pořádný klín dynamiky živlů, sváru mužských a ženských principů, harmonie barev a možná až přehršel symbolů, obrazů katolicky přiškrceného a na druhé straně pohansky hédonického španělského venkova, tak jak jej do své mnohanásobně kritizované hry vložil rozervaný Federico García Lorca…

hodnoceno 5x
Líbí? Pošlete to dál...

Bolavé ženské téma, sebezničující touha po dítěti s tvrdým a nepřístupným manželem, která by se však dala naplnit, nebýt zavazujícího slibu v rámci rodinné hrdosti. Zmatená mužská homosexualita, vnímaná jako selhání, jejíž veřejné příznání by vedlo do pekel – absolutní společenské tabu. Víra, která je namísto obohacení a naplnění života zdrcující, ponižující a primitivně manifestovaná v tom, co „lidé neradi dělají“, čemu se v hloubi duše brání, s čím bojují, je stejně tak jako jméno Yerma v překladu ze španělštiny planá, vyschlá, jalová...

Dům Yermy (Dana Verzichová) je pustý a tichý, scéna, kterou má na svědomí Pavel Svoboda je však ohromujícím spektáklem; roztáčí se kolotoč lůžka, umyvadla i záhonu, jídelna se mění ve veřejnou prádelnu, kde žádná žena před tou druhou nic neskyryje a kde není nikdo ušetřen zlomyslných vesnických klepů, které bolí. Yerma je plná života a odhodlání život dát, během představení úměrně Juanovu (Pavel Oubram) chladu a netečnosti chřadne, slábne a jeho vraždou dokoná ztrátu posledních zbytků naděje, že jednou – tak jako každá dobrá žena – vnukne svému životu účel a cíl, že porodí a vychová dítě.

Zážitek očí při pohledu na ručně vyšíváné rustikální šaty (Lenka Polášková) doplňuje nádherná a tesklivá španělská hudba a zpěv Marty Töpferové, která se jakožto Yermino alter ego zjevuje s kytarou a dodává to, co se hlavní postava neodváží říct. Na scéně se vyřádí Daniela Bambasová v roli suverénní pohanské svůdnice, která porodila patnáct dětí a sil i radosti má na první pohled více než posmutnělá, zákonů a mravů poslušná novomanželka Yerma, která si naplno uvědomí, že v jejím vztahu k manželovi chybí kardinální ctnost – láska. Tajemnou postavou je mladík Viktor (Jan Hušek), pomyslná špička milostného trojúhelníku, do něhož se sbíhají paprsky Yerminy udušené vášně i Juanova rozpolcení, zoufalé agrese i zpecifické něhy. Ten, symbolicky nadán schopností dát život, sází hned zpočátku mladé stromky a na Juanův žárlivý popud je nucen odejít z vesnice.

Bezprostřením dojmem z představení je závažnost a sebedojetí nad tragikou ženského údělu, do kterého žádný z mužů nikdy nepronikne. Tak to však vůbec nemusí být, neboť Lorcova Yerma byť ne tak explicitně demaskuje prokletí mužů, o kterém se na rozdíl od toho ženského mluvit nesmí (nesmělo), přestože není o nic méně krutější. Shrnuto a podrtženo, Yerma odkrývá smutek společnosti, ve které se lidé obávájí být tím, kým opravdu jsou, zdráhájí se otevřít druhému a ve svých paranoiách (byť nechtíc) zabíjejí své nejbližší. A ještě si k tomu za svědka berou "zákon nejvyšší", jehož platnost však svým každodenním chováním porušují...

| G+
90%

Další divadelní novinky

Přidat na Seznam.cz Mějte články z Informuji i na Seznamu

Prostor pro tvůj názor...

Komentovat může pouze přihlášený fanoušek...