Galerie Slováckého muzea v Uherském Hradišti vystavuje díla Lubomíra Typlta

Galerie Slováckého muzea v Uherském Hradišti vystavuje díla Lubomíra Typlta

Adresa:

Uherské Hradiště, Smetanovy sady 179, 686 01 Uherské Hradiště

Termín: 10.3.2022 5.6.2022
Vstupné:

80 Kč

10bře - 5čer celý den

Žánr: výstavyvernisáž umění výtvarné umění galerie Uherské Hradiště


Ve čtvrtek 10.3. se bude v Galerii Slováckého muzea v Uherském Hradišti konat vernisáž výstavy významného českého malíře Lubomíra Typlta. Ta návštěvníkům umožní zhlédnout desítky autorových děl, pro která je příznačná specifická kontrastní a nebývale variovaná barevnost. Společně s vernisáží zahájí Galerie Slováckého muzea také oslavy 60. výročí otevření a provozu. Výstava Typlt potrvá až do 5. června 2022. O autorovi: Lubomír Typlt (*1975) absolvoval vedle českých vysokých uměleckých škol VŠUP v Praze a FaVU v Brně také Kunstakademii Düsseldorf. Studoval u významných profesorů Markuse Lüpertze či Gerharda Merze. Studia dokončil jako mistrovský žák A. R. Pencka. Na svých plátnech rozvíjí osobitý mýtus o lidském jedinci, a to s gestickou malířskou živostí a spontánností. Lubomír Typlt od roku 1998 samostatně vystavuje v Čechách i v zahraničí. Násilí či hrozba násilí, které se Typltovou tvorbou táhne jako červená nit, je obvykle vpleteno do příběhů. Zdá se, jako by umělec občas znázorňoval rébusy, které máme vyřešit. Tento smysl pro tajemno je často navozen Typltovým opakováním. Rozhodnutí vyzkoušet a zopakovat stejnou postavu znovu a znovu nás nutí ptát se proč, přičemž nás zároveň navádí do oblasti science fiction, klonování a eugeniky. Typlt využívá v některých svých obrazech dynamiku dokonalých protějšků pro dynamický a strašidelný účinek. V hlavě nám tak nutně naskakují myšlenky o klonování či představy o dvojnících, které nás vytrhávají z našeho „normálního“ snění, a naskakují otázky, co se nachází za tím psychedelickým pohledem, který nám Typlt předkládá. Typlt se již na počátku své umělecké dráhy odmítl vydat jednoduchou cestou. Namísto toho se rozhodl vydat dvěma cestami, souběžnými a přesto zásadně odlišnými. Na jedné straně ho zajímaly geometrické stroje, které objevoval ve svých obrazech, kresbách a plastikách (v rané fázi), na druhé pak tvořil figurativní malby. Dějiny umění zpravidla pojednávají o školách a hnutí, zahrnují ale i osobnosti, které se drží stranou od svých souputníků a odmítají se přizpůsobit – jak akademickým očekáváním a pravidlům, tak společenským zvykům a sociálním konvencím. Bez těchto výrazných osobností a jejich odmítání ohnout hřbet a podvolit se systémům či zvyklostem by umění bylo mnohem méně barvité, pozoruhodné a zajímavé. Ať už jde o nekonformní, vizionářské či jen čistě zarputilé umělce, jejich neobyčejné vize z nich v rámci dějin umění činí klíčové osobnosti. Lubomír Typlt takovým umělcem je. O Slováckém muzeu Slovácké muzeum v Uherském Hradišti zaujímá v síti českých a moravských muzeí významné postavení. Nejen svým stářím či množstvím sbírkových předmětů, ale především zaměřením a pracovními výstupy upoutává zájem odborné i laické veřejnosti. Není typicky vlastivědným zařízením. Již od svého vzniku se profilovalo etnografií a archeologií, později výtvarným uměním a historií. Výzkumný a sběratelský záběr na celou národopisnou oblast Slovácka jej řadí mezi regionální instituce. Z původně malého kulturního zařízení, zrozeného z obětavého úsilí a nadšení vlastenecky zaměřených pracovníků, vznikla profesionální a vysoce odborná instituce, která slouží veřejnosti v několika budovách.

Konání akce a případná bezpečnostní opatření ověřujte prosím přímo u pořadatele. Vzhledem k mimořádné situaci nemá redakce kapacitu na průběžnou kontrolu, zda nebyla akce zrušena či přeložena. Děkujeme za pochopení.

Galerie a muzea - Uherské Hradiště Akce v obci Uherské Hradiště

Podobné akce

14kvě - 18zářcelý den

3R

, Velké náměstí 38 Výstava