Přednáška: Krajina pro včely... / Kino Napajedla

Přednáška: Krajina pro včely... / Kino Napajedla

Adresa:

Napajedla, Na Kapli 459

Termín: 16.3.2020
Vstupné:

70,- / 50,-

16březen pondělí 18:00

Žánr: ostatní akce


Muzeum Napajedla vás srdečně zve na jarní tematickou přednášku v rámci výstavy 115 let včelařství v Napajedlích.

KRAJINA PRO VČELY A KVALITNÍ POTRAVINY PRO LIDI (Ing. Roman Slavík, PhD.)

Krajina se mění vlivem lidské činnosti po celém světě, přičemž dochází ke změnám v rozmanitosti rostlin i živočichů. Jedním z živočichů, který reaguje na tyto změny je včela medonosná, která zajišťuje opylování rostlin a stará se nám o třetinu naší potravy, avšak i kvůli lidské činnosti dochází každoročně k jejich úhynům. Úbytek včel i dalších opylovačů znamená, že člověka čekají problémy. V přednášce se seznámíte s tím, jak těmto problémům čelit, přitom si zajistit kvalitní potravu a pomáhat včelám.

Roman Slavík patří k našim odborníkům v ob­lasti udržitelné správy krajiny a k neúnavným propagátorům moderních způsobů včelaření. Působí v krajské i okresní organizaci Českého svazu včelařů ve Zlíně, organizuje odborné přednášky a včelařské kurzy, věnuje se osvětě a snaží se vést chovatele ke vzdělávání a využívání nových technologií v chovu včel.

Tato akce již proběhla a není aktuální. V nabídce však máme mnoho jiných souvisejících akcí!

Podobné akce

Ubytování v okolí akce Přednáška: Krajina...

Hotel Vládní vila LuhačoviceLuhačovice (206 metrů)

Vila AntoanetaLuhačovice (393 metrů)

Vila VyšehradLuhačovice (399 metrů)