Oponentúra voči konvenciám obrazu a nachádzanie nového výrazu v reflexii štýlov a koncepcií. Dôraz na kultiváciu výrazu na základe interpretácie existujúcich faktov, motívov a technológií., presahov a citácií, vedomostí a neortodoxnej apropriácie klasických foriem.

Štúdium má poskytnúť poslucháčovi tohto ateliéru komplexnú možnosť sebarealizácie v tvorivom procese. Okrem skúsenosti s precíznym kresliarskym a maliarskym štúdiom podľa skutočnosti, ktorá je neprenosnou a nenahraditeľnou skúsenosťou, poslucháč si osvojuje základy tvorivého procesu, preveruje svoje vlastné limity, hľadá a nachádza svoj vlastný umelecký výraz naprieč médiami.

Rozsah zvolených metód siaha od iniciačných, procesuálnych rituálov cez vedomé analytické a konštruktívne štúdie predmetnej skutočnosti a priestorových javov v binokulárnom pohľade. Poslaním rôznych výrazových foriem je prehĺbenie a uvedomenie si obsahových a formálnych náležitostí tvorivého procesu. hľadá, ohmatáva hranice médií, individuálne poučeným rozhodnutím ich prekračuje v teritóriu maľby, kresby, akčného prejavu či realizácií v reálnom priestore.

Galerie a muzea - Valašské Meziříčí Akce v obci Valašské Meziříčí

Podobné akce

Ubytování v okolí akce Ateliér Malby AKU...

Rožnovské pivní lázněRožnov pod Radhoštěm (12.3 km)

Wellness resort EnergeticRožnov pod Radhoštěm (12.9 km)

Wellness Hotel AbácieNový Jičín (13.4 km)