Fenomén Divokého Západu a westernu se u nás těší velké oblibě už od dob Rakousko-Uherska. I když byl vždy považován za pokleslý žánr, po řadu desetiletí představoval western jeden z mála možných úniků z reality totalitního režimu k zapovězeným a nedostupným reáliím a hodnotám Ameriky.

Western se prolíná naší kulturou řadou oblastí od literatury, výtvarného umění, hudby a filmu a zasahuje až k různým řemeslům a profesím. Dnes zásadně ovlivňuje mimo jiné chov koní u nás i současný jezdecký sport a celkový životní styl některých skupin obyvatel. Po nástupu demokracie se činnosti spojené s westernovým stylem mohly konečně aktivovat naplno – došlo ke vzniku řady chovatelských a sportovních klubů a asociací, rančů, westernových městeček, rozjely se soutěže, v nichž Československo a posléze Česká republika měly a mají v rámci Evropy velmi dobré postavení. Podobně je tomu se sedláři, nožíři a výrobci jezdeckých doplňků. Vytvořila se zde velmi silná komunita navázaná na tento styl, která kdysi vysmívanou zábavu přetvořila ve významnou profesní i volnočasovou aktivitu, která umí nabídnout především rodinám s dětmi smysluplnou alternativu ke konzumnímu způsobu života.

Obsahem projektu je zmapování české westernové scény a seznámení veřejnosti s otiskem, jenž fenomén amerického Západu zanechal v českém prostředí. Jednotlivé části výstavy zachycují nejrůznější aspekty tohoto otisku, vždy se stručnou připomínkou jejich amerických kořenů – ať už v literatuře, filmu, výtvarném umění a dalších oblastech.

Protože ale název výstavy lze vyložit i jiným způsobem, nebude ve výstavě chybět pohled na ty, kdo americký Západ skutečně budovali – tedy na české krajany v USA od počátků přistěhovalectví až po současnost a uchovávání kulturních hodnot jejich předků v americkém prostředí.

Cílem projektu je představení a popularizace možností, které přináší westernový styl v řadě oblastí jako sportovní, profesní, kreativní či rekreační volnočasová aktivita. Projekt by měl zároveň připomenout ty, kdo se zasadili o proniknutí tohoto zdánlivě cizorodého prvku do českých krajů a pomohli ho udržet a přitáhnout k němu vlastním nadšením další.

Podobné akce

Ubytování v okolí akce Czech Made Western

Hotel Ondráš Zlín (917 metrů)

PARKHOTEL ZLÍN Zlín (967 metrů)