V roce 2019 oslaví Střední uměleckoprůmyslová škola v Uherském Hradišti 80. výročí založení. Její počátky jsou spojeny s působností Baťovy Školy umění ve Zlíně a Střední uměleckoprůmyslové školy ve Zlíně, která byla v roce 1954 přenesena do Uherského Hradiště. Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, Střední uměleckoprůmyslová škola a Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně připravují k tomuto výročí společný výstavní projekt, který se orientuje na významné a pozoruhodné projevy v oblasti výtvarného umění, spojené s působností Školy umění ve Zlíně a Střední uměleckoprůmyslové školy ve Zlíně a Uherském Hradišti. Chceme upozornit na skutečnost, že ze zlínského a hradišťského „hnízda“ výtvarné pedagogiky, vzešlo již několik generací umělců s vyhraněným tvůrčím profilem, kteří se vřazují do kontextu českého a světového výtvarného umění. Krajská galerie se zaměřuje na žáky, kteří prošli zlínskou Školou umění 1939–1945 a Střední uměleckoprůmyslovou školou ve Zlíně do roku 1954, Galerie Slováckého muzea se orientuje na absolventy školy od roku 1954–2015.

Galerie a muzea - Uherské Hradiště Akce v obci Uherské Hradiště

Podobné akce

Ubytování v okolí akce Návraty (V)

Hotel Maxi Uherské Hradiště (138 metrů)

Hotel Slunce Uherské Hradiště (380 metrů)