Město na dvou pahorcích / 800 let od počátku města Litoměřic

Město na dvou pahorcích / 800 let od počátku města Litoměřic

Adresa:

Litoměřice

Termín: 26.9.2019 1.3.2020

26zář - 1bře celý den

Žánr: výstavyhistorie archeologie severní čechy středověk podzimní výstavy zimní výstavy


Výstava čerpající z poznatků archeologie i historického bádání reflektuje vývoj Litoměřic od 10. do 14. století.

Mapuje vybudování významného přemyslovského kastelánského hradu na dnešním Dómském vrchu v první polovině 10. století a vznikající a rozvíjející se raně středověkou sídelní aglomeraci v jeho okolí, zvláště na Městském vrchu. Dále sleduje její přeměnu v institucionální město v letech 1219–1228, pokus o jeho rozšíření na Dómský vrch ve 2. polovině 13. století za Přemysla Otakara II. a skutečné zvětšení rozsahu ve 2. polovině 14. století za panování Karla IV. Výstava tak nepřímo navazuje na výstavu Litoměřice – Ve znamení kalicha, pořádanou Oblastním muzeem v Litoměřicích v roce 2015 a představující Litoměřice „husitské“.

Podobné akce

Ubytování v okolí akce Město na dvou...

Hotel Apollón Litoměřice (321 metrů)

Hotel Helena Litoměřice (1 052 metrů)