Příbramské betlémy

Příbramské betlémy

Termín: 7.12.2018 6.1.2019
Vstupné:

20 Kč, snížené 10 Kč

7pro - 6led celý den

Žánr: výstavyadvent vánoce betlém příbram střední čechy galerie


Tradiční výstavu pořádá Hornické muzeum Příbram. Vystaveno je více než 20 historických i současných betlémů.

Říká se, že nebyla na Příbramsku rodina, kde by o Vánocích nestavěli betlém. A podobně se traduje, že nebyl havíř, aby neuměl vyřezávat. Obě tato tvrzení se stala mottem letošní výstavy. Ta prezentuje lidové jesličky zdejších havířů, kteří neškolenou rukou, ale s upřímným nadšením, vytvořili řadu specifických řezbářských dílek. Výjimečnost vystavených betlémů podtrhují historické fotografie jak jeslí, tak jejich majitelů, zejména však doprovodné texty, sestavené výhradně z přepisů rukopisných vzpomínek pamětníků. Upomínají na Štědrý den, koledu, pastýřské vytrubování i betlémy z konce 19. a začátku 20. století na Příbramsku.

Základ expozice tvoří materiál, který za svůj život nasbíral a pro budoucí generace uchoval Emanuel Kyliánek (1902–1967), rodák ze Starého Podlesí, syn havíře, povoláním úředník. Ve volném čase sbíral lidová vyprávění, shromažďoval vzpomínky pamětníků a vzhledem k rodinnému zázemí zaměřil svůj zájem také na uměleckou tvorbu havířů. Sbírání betlémů se začal cíleně věnovat v létě roku 1949. Kromě řady jednotlivých figurek či skupin daráků se mu podařilo získat několik kompletních betlémů, které v den výročí úmrtí jediného syna Zdeňka, společně s manželkou Vlastou (1907–1978) věnovali 13. února roku 1961 Národopisnému oddělení Národního muzea v Praze. Výstava představí většinu Kyliánkovy sbírky; vybrané betlémy z Podlesí nebo Dubna zavítají zpět na Příbramsko poprvé po 57 letech.

Tato akce již proběhla a není aktuální. V nabídce však máme mnoho jiných souvisejících akcí!

Podobné akce

Ubytování v okolí akce Příbramské betlémy

Hotel Belvedere Příbram VII (1 114 metrů)

Hotel Hájek (dříve Asia) Příbram (2 km)