Obrazy, kresby a keramika umělce Pavla Rajdla.

Nejnovější práce Pavla Rajdla ukazují na trvající fascinaci krajinou. Jeho záznamům dominují minimalizované a subtilní symboly, paralelně svědčící o intenzivním pohroužení do „krajiny vnitřní“, která je nejen odrazem nálad a pocitů, ale stává se také podstatným zdrojem pro hledání osobní pravdy a podstaty věcí i vztahů. Na povrch monochromních pláten autor přenáší abstrahovanou esenci pozorované skutečnosti, znovu se vrací k typickým motivům jako je pustý kopec, osamělý mrak, paprsek světla nebo levitující kulovitý objekt. V poslední tvorbě je také citelné například zaujetí psaným znakem (Pergament), jež však paralelně odkazuje, podobně jako keramický objekt Archa, na dlouholetý zájem o historii a dávné mýty. Zatímco diptych Malá kolize nebo plátno s názvem Komplikace zachycují situace plné napětí a proudící energie zvýrazněné ještě rytými tahy, jiné práce (Středobod, Vše je uvnitř nebo plastiky Pecka či Srdce na pravém místě) naopak upozorňují spíše na hledání opravdovosti, vnitřní rovnováhy a jednoduchosti, které jsou výchozím zdrojem vlastní integrity umělce. Jako kontrapunkt civilního námětu Do oblak, na němž lze rozeznat siluetu draka poletujícího vysoko na obloze, můžeme vnímat ryze symbolická témata (Prvopočátek, Svítání nebo Zjevení) naznačující touhu prozkoumávat svět ležící daleko za hranicemi rozumového myšlení a do určité míry rovněž potvrzující návrat k náboženským motivům. Snaha kombinovat různorodé výtvarné techniky s imaginativním vnímáním okolí, podobně jako důraz kladený na světlo a na působivost střídmého znaku, dává práci Pavla Rajdla příznačně snový a lyrický podtext. Povrch volných keramických objektů autor rád perforuje nebo ho doplňuje jednoduchými rastry, aby společně s výraznou redukcí tvaru i hmoty odkázal na vědomé oproštění se od realistického záznamu viděného. Nezbytnost harmonie a čistoty linií se v jeho práci prolínají se zaujetím abstrahovanou formou, která současně svědčí o jeho otevřenosti a schopnosti s vnitřním nadhledem reflektovat přicházející události.

Tato akce již proběhla a není aktuální. V nabídce však máme mnoho jiných souvisejících akcí!

Podobné akce

Ubytování v okolí akce Pavel Rajdl –...

Hotel Rozmarýn Rakovník (615 metrů)

Hotel U Lípy Krušovice (8.4 km)