Spišské folklórne slávnosti

Spišské folklórne slávnosti

Adresa:

Spišské Podhradie, Levočská 11

Termín: 27.6.2020 (sobota) 28.6.2020

27čer - 28čer celý den

Žánr: festivaly


Spišské folklórne slávnosti | folklórny festival 27. - 28.7. 2020 Spišský salaš, Spišské Podhradie 48 . spišské folklórne slávnosti - nadregionálny folklórny festival a prezentácia regionálnej i medzinárodnej tradičnej ľudovej kultúry. Súčasťou festival sú predovšetkým tradičné a overené scénické i mimo-scénické programy ako aj programy v rámci, ktorých sa predstavia folklórne kolektívy i sólisti z regiónu Spiša, ale i z iných časti Slovenska či zahraničia. Vyvrcholením festivalu bude sobotný večerný program, venovaný dobrodružnému príbehu G.D. Speera z jeho pôsobenia na východnom Slovensku a nedeľný galaprogram. Novinkou budú niektoré typy scénických programov, ako napr. programy prezentujúce hudobný a tanečný folklór konkrétnych mikroregiónov Spiša, alebo stan s interaktívno-náučnými workshopmi, prednáškami a premietaniami.