Novofest 2016

Novofest 2016

Adresa:

Praha 2, Karlovo náměstí 23

Termín: 3.4.2016 6.9.2016
Vstupné:

150–300

3dub - 6zář celý den

Žánr: folkfestivalvokální


Šestý ročník festivalu Novofest bude mít podobně jako předchozí ročník historické téma – v roce 2016 uplyne 700 let od narození jedné z nejvýraznějších osobností českých dějin, římského císaře a českého krále Karla IV. Jeho neutuchající aktivity jak na poli politickém, tak i na poli duchovním a kulturním měly pro české země ohromný význam.

Karel IV. byl podle historiků velice silně duchovně založený člověk a byl schopen hluboké kontemplace, miloval umění a stal se jeho mecenášem, o jeho schopnostech politických, strategických i obchodních byly vydány řady spisů, a to už z pera jeho současníků. Je nasnadě, že se taková osobnost stala velkým zdrojem inspirace pro umělce všech oborů. V rámci Novofestu 2016 připomeneme některé významné okamžiky jeho života a vlády.

Z tohoto důvodu bude úvodní festivalový večery poněkud „předsunut“ do období po Velikonocích (konkrétně na první neděli po Velikonocích), kdy spolu s renomovaným vokálním souborem Tiburtina oživíme tzv. Svátek svátostin – tento svátek zavedl Karel IV. (posléze byl oficiálně schválen i papežem) při příležitosti vystavování císařských korunovačních klenotů (soubor několika set drahocenných předmětů včetně koruny, jablka, meče Karla Velikého, souboru relikvií apod.) v dnes již neexistující kapli Božího těla na Karlově náměstí.

Další koncerty festivalu se budou dotýkat nejrůznějších aspektů vladařova života – připomene mj. panovníkovu literární činnost (posluchači uslyší části vlastního vladařova životopisu Vita Caroli), nahlédneme do kultury evropských zemí, ve kterých Karel IV pobýval, dotkneme se duchovních tradic jeho doby. I šestý ročník festivalu nabídne podobně jako všechny předchozí ročníky také malou exkurzi do světa dalšího hudebního žánru – tentokrát folklóru – s odkazem na kulturní a národnostní diverzitu rozlehlé Karlovy říše.

Tato akce již proběhla a není aktuální. V nabídce však máme mnoho jiných souvisejících akcí!

Podobné akce

Ubytování v okolí akce Novofest 2016

Hotel Praga 1 Praha 1 (85 metrů)

Hotel Antik City Praha 2 (228 metrů)

Doporučené akce v Praze

Akce v Praze na Jiný den?

V okolí doporučujeme...

Národní divadlo Národní divadlo Praha 1 (678 m)
Staroměstské náměstí Staroměstské náměstí Praha 1 (977 m)
Café Louvre Café Louvre Praha 1 (467 m)