Portrét a figura

Portrét a figura

Adresa:

Praha 8, Pobřežní 665/21

Termín: 15.4.2016 25.10.2016
Vstupné:

zdarma

15dub - 25říj celý den

Žánr: výstavyMalbaobrazy


Pohled na člověka, jeho tvář, postavu, jeho zachycení v běžných i výjimečných situací lákal umělce již od nepaměti. Portrétní i figurální malba, prošla mnoha vývojovými proměnami a stala se nedílnou součástí umělecké tvorby na celém světě.

Na výstavě Portrét a figura můžete mezi jinými vidět scénické motivy Norberta Grunda, bitevní scénu od Václava Vavřince Reinera a skvělé portréty Jana Kupeckého. Za zmínku určitě stojí portrét Mladý muž s knihou právě od Jana Kupeckého, který je národní kulturní památkou. 19. století je zde zastoupeno nádhernými portréty od Antonína Macheka, Josefa Mánesa, Jaroslava Čermáka.

Hojně jsou zde zastoupena díla se scénickými motivy od Quida Mánesa, Louisy Piepenhagenové, Soběslava Hippolita Pinkase a dalších. Na konci 19. století vrcholí portrétní a figurální tvorba díly Václava Brožíka a Františka Ženíška, českých světoznámých umělců právě v této oblasti.

Ve výčtu jmen můžeme pokračovat Mikolášem Alšem, Maxmilianem Pirnerem, Vojtěchem Hynaisem, Jakubem Schikanederem, kteří předznamenali přechod do tvorby 20. století, kde máme zastoupení secese v díle Alfonse Muchy, Františka Dvořáka, Stanislava Suchardy. Dále představujeme dílo Joži Uprky, Miloše Jiránka, Jaroslava a Karla Špillara, Jana Preislera, Maxe Švabinského, Karla Langera, Jaroslava Krále, Františka Drtikola, Václava Špály, Josefa Čapka, Antonína Procházky, Otakara Mrkvičky, Josefa Multruse, Jana Baucha, Františka Jiroudka a mnoha dalších.