LIVE stream - Přednáškový cyklus 2021

LIVE stream - Přednáškový cyklus 2021

Adresa:

LIVE stream

Termín: 21.1.2021
Vstupné:

zdarma

21leden čtvrtek 18:00

Žánr: ostatní akcepřednášky výstava archeologie kroje hody umění keramika muzeum live stream online


41. přednáškový cyklus Jihomoravského muzea ve Znojmě - 2021

proběhne online na muzejním kanále Youtube nebo odkazem na stream přednášejícího. V případě, že to situace dovolí, se přednášky budou konat v Dolním sále Znojemské Besedy, Masarykovo náměstí 22, Znojmo

vždy od 18 hodin! pozor začínáme oproti minulým rokům o hodinu dříve!!

21.1.

Bc. David Humpola (Ústav archeologické památkové péče Brno, v.v.i., pracoviště Znojmo)

Výzkum žárového pohřebiště z ulice Brněnské, který proběhl na rozhraní let 2017 a 2018

V období mezi prosincem 2018 a dubnem 2019 proběhl na ulici Brněnská ve Znojmě archeologický výzkum vyvolaný stavbou skladových hal. Během něho byla prozkoumána část doposud neznámého pohřebiště z období popelnicových polí ze závěru doby bronzové. Na ploše výzkumu se podařilo prozkoumat a vyzvednout 116 žárových hrobů, většinou umístěných v keramických nádobách, které sloužily jako pohřební urny. Velké množství hrobů obsahovalo krom spálených lidských ostatků také množství dalších milodarů, jako menší keramické nádobky nebo různé bronzové předměty.

28.1.

Mgr. Jiří Mačuda, Ph.D. (Jihomoravské muzeum ve Znojmě)

Co na výstavě nebylo. Několik národopisných zajímavosti z horáckého Dolska a Podyjí

Přednáška volně navazující na výstavu „Tradice jedné hranice“ představí zájemcům něco málo z etnografických výzkumů Jihomoravského muzea ve Znojmě: z tradičních pokrmů v Jezeřanech-Maršovicích; k problematice kroje a hodů z Miroslavi a třeba i něco navíc.

4.2.

Mgr. Tomáš Valeš, PhD. (Ústav dějin umění, AV ČR, v.v.i.)

Výtvarní umělci baroka ve službách louckého kláštera.

Přednáška bude zaměřena na představení umělců a uměleckých realizací spojených s premonstrátským klášterem v Louce u Znojma. Mimo areál samotné kanonie zavede posluchače také na bývalé klášterní fary a patronátní kostely, tedy všude tam, kde je možné najít stopy kulturního a duchovního působení premonstrátského řádu. Mimo známých uměleckých osobností jako byl např. Franz Anton Maulbertsch, bude pozornost věnována i lokálním autorům a méně známým či nově objeveným uměleckým dílům.

11. 2.

Mgr. David Rožnovský, Ph.D. (Jihomoravské muzeum ve Znojmě)

Známý i neznámý Jaroslav Palliardi

Přednáškou si připomeneme jednu z nejvýraznějších osobností regionu konce 19. a počátku 20. století, od jejíhož narození uplyne 160 let. Onou osobností je všeobecně známý notář Jaroslav Palliardi, který zásadním způsobem promluvil do dějin evropské archeologie. Zastavíme se u Palliardiho nejvýznamnějších objevů, zmíníme se o jeho činnosti na poli etnografie a zkusíme poodhalit jeho vliv na kulturní a politický život v našem nejbližším okolí.

18.2.

Vlastimil Schildberger, MZM Brno
Češi a Moravané v řadách rakousko-uherské armády

25.2.

Mgr. Pavel Marhoul (Beleco, z. s.), Mgr. Jiří Koptík (Beleco, z.s.)
Příroda pod pásy tanků

Zanechala po sobě armáda vydrancovaná území, nebo spíš oázy jedinečně zachovalé přírody? Je lepší nechat bývalé vojenské prostory svému osudu, nebo do nich tu a tam zasahovat? A co se stane s loukou, když se po ní projede tank? Na příkladu dvou někdejších cvičišť v blízkosti Znojma - Načeratického kopce a Mašovické střelnice - se seznámíme se zvláštnostmi "vojenské" přírody a ukážeme si, že k péči o ni někdy musíme sáhnout po zbraních opravdu těžkého kalibru.

4.3.

Mgr. Tereza Pavelková, Dis. (Jihomoravské muzeum ve Znojmě), Mgr. Jaroslav Šmerda

Zavátý život

Již před mnoha miliony let byla naše planeta domovem pestrého množství organismů. Seznámíme se s dávnými doklady života v našem znojemském regionu, které už zavál nejen čas, ale také samotné sedimenty umožňující tak rostlinám nebo živočichům jejich zachování až do dnešních dnů. Představíme fosilní záznam života, který je reprezentován z malé části staršími prvohorami a druhohorami a z většiny mladšími zkamenělinami dokladujícími rozsáhlou mořskou záplavu v třetihorách.

11. 3.

Mgr. Petr Eckl (Jihomoravské muzeum ve Znojmě)

Apoštol Vídně a Varšavy – tasovický rodák a světec Klement Maria Hofbauer

Patron pekařů, apoštol dvou evropských hlavních měst, kněz a řeholník, s jehož jménem je spojováno uvedení redemptoristů do zaalpského prostoru, tím vším je sv. Klement Maria Hofbauer. Přednáška připomene nejen 200. výročí od jeho smrti, ale i neobyčejný život syna řezníka z Tasovic v pohnutých časech rodící se „nové“ Evropy.

18.3.

Mgr. Alena Nejedlá (Jihomoravské muzeum Znojmo)

6000 let staré detektivní příběhy pohřbů lengyelské kultury

Kultura s moravskou malovanou keramikou je se Znojemskem nerozlučně spjata již od svého objevu v roce 1888. Osady, sídliště, rondely (kultovní místa) se svým charakteristickým obsahem (malované i nepomalované keramiky) se staly předmětem váženého bádání. Jaká tajemství však skrývají pohřby této kultury? Jejich variabilita a neobvyklost provedení nemá ve své době obdoby, což je zřetelně viditelné také v evropské oblasti.

25.3.

Ing. Radomír Němec (Jihomoravské muzeum ve Znojmě)

Tajemné příběhy rostlin v Podyjí

Podíváme se společně do pestré říše rostlin údolí Dyje. Jaká tajemství nese netík Venušin vlas, večernice smutná nebo lomikameny? Těšit se můžete na pěkné fotografie rostlin a jejich neotřelé příběhy. 

Konání akce a případná bezpečnostní opatření ověřujte prosím přímo u pořadatele. Vzhledem k mimořádné situaci nemá redakce kapacitu na průběžnou kontrolu, zda nebyla akce zrušena či přeložena. Děkujeme za pochopení.

Tato akce již proběhla a není aktuální. V nabídce však máme mnoho jiných souvisejících akcí!

Kulturní centra v Praze Akce v MČ LIVE stream

Podobné akce