Sólová autorská výstava malířky Antonie Stanové v Galerii NoD prezentuje nejnovější autorčinu tvorbu posledního roku aktivní tvůrčí činnosti.

V aktuálních pracích je zřejmý posun od figurativněji laděných prací směrem k čistšímu, abstraktněji pojatému obrazovému výrazu. Malířčina plátna, která v sobě nesou stopy času svého vznikání, navracejí do malířské hry pocit materiality. Díky doslova fyzickému prostupování obrazových znaků a symbolů s podkladovými, často nalezenými a přirozeně patinovanými textíliemi, které používá namísto tradičních malířských pláten, vyvolávají její malby nad rámec vizuální zkušenosti i zkušenost haptickou, tj. jakési pocity doteku.

Podobné akce

Ubytování v okolí akce Antonie Stanová / Solo...

Tyn Yard ResidencePraha (297 metrů)

The Emblem HotelPraha (636 metrů)

ValentinskaPraha (752 metrů)