Kristýna Šraierová / Modrá

Kristýna Šraierová / Modrá

Adresa:

Praha 8, Zenklova 34

Termín: 5.11.2018 8.12.2018
Vstupné:

zdarma

5lis - 8pro celý den

Žánr: výstavyumění galerie praha malba ilustrace


Modrá je výstavou čerstvé absolventky, malířky a ilustrátorky Kristýny Šraierové. Název odkazuje nejen k použité barvě v obrazech, ale také k jejich obsahu, který spojuje jakási modrá melancholická nálada. Autorka ve své tvorbě řeší tématiku města, přírody, moderní civilizace či osamocení člověka. Figury na obrazech vystupují a mizí v abstraktních barevných segmentech nebo útrobách města. Výstava v sobě ukrývá tři série maleb z posledních let – MĚ STO, Z OBRAZ a Struktura dřeva.

V cyklu MĚ STO autorka řeší myšlenku osamění člověka ve velkoměstě a ztracení vlastní identity v davu. Nekonečný proud velkoměsta jen stěží dovoluje možnost zastavit se. Den za dnem míjíme spousty lidí, ať už známé či neznámé. Některé vídáme každý den a přitom o nich nic nevíme. Jiné vidíme poprvé a možná naposled. Naše cesty se protnou jen na chvíli, a tak nepoznáme, kým jsou a kam směřují. Tato anonymita a neznámé příběhy jsou součástí mnoha paralelních rovin obsažených v prostředí města. Autorka pro vytvoření maleb zachycovala v různých časových intervalech kolemjdoucí, kteří se v reálném světě nepotkali a jejich setkání proběhlo až na samotném plátně. Finální zpracování byla jejich proměna v plynoucí dav. Jen jednotlivec vystupuje z šumu lidí, zastavil se na své cestě. V druhé části této série Pohlednice z města se zaměřuje na nepatrné momenty a detaily velkoměsta, kde se děje něco zajímavého a přesto tato místa lidé míjejí bez povšimnutí. Prostřednictvím malého formátu obrazu se detail pohledu z města stává ještě nepatrnějším a těžce rozpoznatelným, o to více však odráží skutečnost pomíjivosti.

Další vystavená série Z OBRAZ je autorčina diplomová práce s tématem Symboly, znaky naší civilizační současnosti. Jedná se
o velice specifické a obsáhlé téma. Lze si pod ním představit téměř cokoliv, přesto je ohraničené přítomností. Na začátku malířka hledala spojující bod. Nakonec dospěla k věci, kterou vlastní téměř každý z nás – chytrý telefon. Ve své práci se zaměřuje na display – součást telefonu, která se pro nás stává prostředníkem získávání informací, zachycování světa, ale i komunikace s lidmi. Je to jakási brána do našeho vlastního prostoru. Obrazy, kromě ústředního, zachycují jedince pohlcené virtuálním světem chytrého telefonu, stávají se jeho součástí. Jednou z pohledu zpoza displeje a podruhé z pohledu okolního světa.

Obrazy jsou doplněny o audio nahrávky básní, které dokreslují myšlenku obrazů. Básně si můžete poslechnout prostřednictvím QR kódů, které naleznete u jednotlivých děl. Mluvené nahrávky vznikly ve spolupráci s dalšími umělci a jsou doplněny o šum města, jako dokreslení atmosféry prostředí, ve kterém se obraz odehrává.

Triptych Struktura dřeva je inspirovaný přírodou, řeší odlišné téma a je protipólem k ostatním cyklům. V obrazech autorka zachytila v přírodě nalezené struktury a klid. Malířka prostřednictvím tří úlomků ztrouchnivělého dřeva z rozpadajícího se stromu vyjadřuje myšlenku koloběhu života a smrti, věčnosti a pomíjivosti. Zachycení něčeho tak trvalého jako je samotný strom, který byl zničen a rozpadl se na kusy pod vlivem stáří. Malby vznikly v rámci ateliérového plenéru ve studiu BUBEC.

Posledním dílem, které naleznete na této výstavě je autoportrét Kristýny Šraierové, kterým zakončuje své Modré období. Tento autoportrét namalovala po dokončení svého magisterského studia v ateliéru malby pod vedením doc. akad. mal Aleše Ogouna na Fakultě designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni. Obraz pro autorku symbolizuje otevření dveří do nového světa a to jak v životě, tak ve vlastní tvorbě.

Tato akce již proběhla a není aktuální. V nabídce však máme mnoho jiných souvisejících akcí!

Galerie a muzea - Praha 8 Akce v MČ Praha 8

Podobné akce

29čer - 31procelý den

Sklo jako umění

, Štefánikova 68/12 Výstava

2pro - 1procelý den

8bře - 8zářcelý den

400 ASA / Fotografie

, Dukelských hrdinů 47 Výstava