Současná výstava uměleckého seskupení SOCHA 2 poskytuje prostor nejnovější tvorbě jeho kmenových autorů. Jindřich Zeithamml a Vojtěch Míča, bezprostředně spjati se samotným formováním seskupení a jeho následným děním, jsou přizváni jako hosté.

S ohledem na nejranější formování seskupení lze považovat výstavu v alternativním výstavním prostoru Reinraum v Düsseldorfu roku 2002 za symbolickou, neboť se jí zúčastnila většina budoucích členů SOCHY 2. Někteří z autorů v té době ještě studovali pražskou Akademii výtvarných umění, někteří z nich byli čerstvými absolventy, všichni ale během studia prošli Ateliérem sochařství 2 vedeným Jindřichem Zeithammlem. Umělecká konfrontace na společných výstavách, vzájemná reflexe názorů a vytvořených prací, vzájemná podpora tvůrčí kontinuity i po ukončení akademického studia byly hlavní důvody vzniku skupiny.

Právě její první dvě výstavy – roku 2006 v Galerii Felixe Jeneweina v Kutné Hoře a roku 2007 v Alšově jihočeské galerii v Českých Budějovicích – určily sestavu autorů pro současnou prezentaci v Galerii města Plzně: Bakule Malá, Bébarová, Hošek, Immrová, Kobr, Kovářík, Lipavský, Míšek, Stibral. Všechny následující výstavy seskupení byly otevřeny proměnným sestavám autorů.    

Práce všech členů seskupení charakterizuje dlouhodobý zájem o pojetí sochy jako svébytné věci, o obecná témata elementárního tvaru, významu prostoru, o vzájemnou spolupráci materiálu, oproštěné formy a významu. Bronislava Bakule Malá se věnuje prostupnosti obecného řádu a subjektivity. Adéla Bébarová vytvořila pro současnou výstavu site specific prostorovou strukturální instalaci. Pavel Hošek sleduje významové možnosti liniové formy a absence objemu. Monika Immrová vystavuje výběr z nejnovějších reliéfních prací. Jiří Kobr nachází novou formu pro témata spjatá s křesťanskými idejemi. Jan Kovářík pracuje s možnostmi polarity tvarové hypertrofie a exaktního řádu. Jakub Lipavský svými sochami, často interpretacemi podnětů z přírody, zprostředkovává esence pocitů. Luděk Míšek sleduje inspirativní rozhraní sochy a objektu. Petr Stibral nachází současnou formu pro obecné téma zvědomování přítomného vizuálního vjemu. Jindřich Zeithamml i Vojtěch Míča jsou na výstavě symbolicky zastoupeni jejich nejnovějšími pracemi.

Výstava v GAMP se tak stává pro autory možností znovunalézat vzájemnost prací v rámci celku seskupení, především je ale příležitostí prokázat schopnost autentického zacházení se sochařským výrazovým prostředkem v době, kdy uměleckému prostoru obecně dominuje metoda postprodukce.

Současná sochařka.

Podobné akce

Ubytování v okolí akce Socha 2

Hotel Central Plzeň (89 metrů)

Hotel ROUS Plzeň (245 metrů)