17. ročník večerního putování Poličkou sobota 4. června 2016, od 19.00 do pozdních hodin Začátek večerního putování v 19.00 hod. v Centru Bohuslava Martinů, Šaffova ulice, kde budou připraveny tištěné programy s mapkou. 1. Centrum Bohuslava Martinů Šaffova ulice 19.00 – 24.00 hod. Po celý večer pro vás budou zpřístupněny expozice centra.

V expozici Historie města Poličky se můžete odívat do historických kostýmů, naučit se pranostiky spojené se sochami na Morovém sloupu anebo postavit město. V expozici Sklářství na Ho-rácku uvidíte techniku zdobení skla - gravírování přímo z rukou sklářky Hanny Tumové. Ve Třídě B. Martinů se vrátíte do dob svých dědů, usednete do školních ška-men a můžete si vyzkoušet krasopis, psaní olůvkem na břidlicovou tabulku - mimochodem už jste někdy klečeli na hrachu?

V expozici Barevný svět B. Martinů si prohlédnete scénické návrhy inspirované tvorbou B. Martinů a vyfotit se budete moci u originálních kulis z baletu Kuchyňská revue – tedy u obřího hrnce, poklič-ky, koštěte či vařečky. AV sál bude věnován Spolku NÁŠ MARTINŮ – pokud ještě nevíte, o koho jde a čím vším se zabývá, dozvíte se vše! Ve vestibulu pak bude ležet prázdná kniha s názvem Polička – aneb 555 věcí, které na ní máme rádi. Sem budou moci poutníci zapsat, co se jim na jejich městě líbí, co obdivují a bez čeho by si své město nedovedli představit.

2. Rodná světnička Bohuslava Martinů ve věži kostela sv. Jakuba, Náměstí B. Martinů časové prohlídky: 19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 22.00, 22.30 hod. Nenechte si ujít pohled na noční Poličku z ochozu věže kostela sv. Jakuba. Vstupné: 40,-Kč/jednotlivec. VSTUPENKY JE NUTNÉ ZAKOUPIT V PŘEDPRODEJI V CEN-TRU B. MARTINŮ nejpozději do 31. května 2016 denně mimo pondělí od 9.00 - 12.00, 12.30 - 17.00 hod.. 3. MaTami, centrum pro rodinu z. s. Šaffova ulice 19.00 – 22.00 hod. Nabízíme rodinám s dětmi, aby si do centra přišli pohrát a vytvořit si z barevných písků mandalu s motivem 555. 4. Roadshow horských kol Palackého náměstí 19.00 – 22.00 hod.

Fanoušci horských kol už netrpělivě odpočítávají dny do zahájení MS horských kol v Novém Městě na Moravě. Ovšem ještě předtím vás čeká vystoupení biketrialistů! Chybět nebude doprovodný program pro děti a dospělé i soutěže o vstupenky na MS horských kol. Patříte-li mezi fanoušky cyklistiky, nenechte si ji ujít. 19.30 a 21.00 hod. – vystoupení Biketrial Hamry. Těšit se můžete na ukázku růz-ných triků, skákáni na kole přes dobrovolníky a soutěže o vstupenky na MS horských kol. 5. Městská knihovna Polička Palackého náměstí 18.30 – 24.00 hod. Před knihovnou bude již tradičně připraveno posezení pro unavené poutníky. 20.00 - Vernisáž výstavy "Polička včera a dnes" 6. Informační centrum Polička Palackého náměstí 19.00 – 21.30 hod.

Možnost zakoupení upomínkových předmětů zachycující krásu našeho města. 7. Mateřská škola Polička Palackého náměstí 19.00 – 21.00 hod. Připravena je výstava prací dětí inspirovaná tématem „555“. V 19.00, 19.15, 19.30, 19.45 a 20.00 hod. se můžete těšit na tanec v moderním duchu 555. 8. Netradiční undergroundové posezení u Zlatého Orla Palackého náměstí, vchod do prodejny Enter 19.00 – 23.00 hod. V rámci akce se bude opět na náměstí před lékárnou konat Netradiční undergroundo-vé posezení. Připraveny jsou místa k sezení a drobné občerstvení. Vstup-né dobrovolné. 19.00 - volný gramofon – přines si oblíbené LP 20.30 - neautorské čtení undergroundové poezie 21.45 - básnický recitál Pavel J. Hejátko 23.00 - jamming - přines si oblíbený nástroj 9. Skautské středisko Tilia Polička Parkány 252, skautská klubovna Na Parkánech 19.00 – 21.00 hod. Prezentace fotek z let 2014 a 2015, 2016.

Přijďte si něco vyrobit, zahrát si, zasoutě-žit a získat drobné odměny. 10. Vinotéka “Pod věží” Šaffova ulice 19.00 – 23.00 hod. 555 - (ne)jen nadmořská výška Poličky. 11. Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje a Sbor dobrovolných hasičů Polička ve spolupráci se Sbory dobrovolných hasičů Lezníka, Modřece a Stří-teže Starohradská ulice 19.00 – 23.00 hod. Přístupné budou garáže požární stanice s technikou a vybavením. Budete moci na-hlédnout i do činnosti hasičů a těm zvídavým budou zodpovězeny veškeré dotazy. Ke zhlédnutí bude i stará hasičská technika. 12. Pohřební služba Polička Starohradská ulice 375 19.00 – 23.00 hod.

Poutníci nočním městem si budou moci prohlédnout prostory obřadní síně. Zároveň je možnost nahlédnutí do zákulisí pracovníků pohřební služby. 13. Oblastní charita Polička Vrchlického 22 19.00 - 22.30 hod. Labyrint třetího domu - projděte se zákoutími třetí charitní budovy a obdivujte ob-razy vytvořené lidmi s duševním onemocněním, ponořte se do tmy a hry světel a oče-kávejte různá překvapení ukrytá ve zdech starého domu. 14. Římskokatolická farnost, děkanství Polička Náměstí B. Martinů 19.15 – 21.45 hod.

V kostele sv. Jakuba se uskuteční dvě hudební vystoupení (20.00 a 21.15hod.). Před a po prvním vystoupení si mohou návštěvníci kostela prohlédnout varhany, vyslech-nout zvukovou ukázku a individuálně si projít přízemí kostela. 19.15 hod. – Prohlídka varhan se zvukovou ukázkou, individuální prohlídka přízemí kostela 20.00 hod. – Vystoupení chrámového sboru sv. Jakuba v Poličce pod vedením Květy Šafářové 20.30 hod. – Prohlídka varhan se zvukovou ukázkou, individuální prohlídka přízemí kostela 21.15 hod. – Zpěvy s kytarou 21.45 hod. – Ukončení programu 15. Středisko volného času MOZAIKA Náměstí B. Martinů 19.00 – 22. 00 hod.

CESTA KOLEM SVĚTA - děti procestují celý svět v Mozaice plné her a kvízů spojený s výstavou výtvarných prací dětí ze ZK. Čekají vás: japonské workshopy – Japon-ský klub Olomouc, bubnování s indiány, thajské tanečky, dětská jazzová kape-la, jídla z celého světa… 16. SŠ obchodní a služeb SČMSD Polička Náměstí B. Martinů 19.00 – 22.00 hod. Prezentace praktického vyučování oboru Kosmetické služby, Kadeřník a Rekondiční a sportovní masér. 17. Centrum Pontopolis Riegrova 52 19.00 - 24.00 hod. Pouliční koncert a občerstvení, ochutnávka tradičních jídel z různých zemí světa (Sý-rie, Polsko, Vietnam ...), pletení copánků a jiné "multi-kulti". 18. Bavlněný ráj Riegrova ulice 30 18.00 - 23.00 hod. Jako předchozí ročníky bude výstavka nejen patchworku v průjezdu domu a otevřena prodejna s možností zakoupení látek a výrobků. 19. Tylův dům Vrchlického 53 19.00 – 24.00 hod. Polička 1265 – 2015 - 750. let od založení města králem Přemyslem Otakarem II. Fil-mové zpracování průběhu roku oslav promítáme od 19.00, 20.00., 21.00., 22.00 a poslední od 23.00 hodin. Před dalším putováním se můžete občerstvit v baru Tylova domu. 20. Farní sbor Českobratrské církve evangelické Nábřeží svobody 19.00 – 23.00 hod.

Výstava JERONÝM PRAŽSKÝ k 600. výročí upálení "toho druhého", jehož mučednic-tví zůstává ve stínu smrti Mistra Jana Husa. 19.00 - 23.00 - možnost prohlídky výstavy a kostela 21. Základní umělecká škola Bohuslava Martinů Československé armády 347 18.00 - 22.30 hod. Broučci - vystoupení žáků ZUŠ ve volném zpracování pedagogů hudebního oboru ZUŠ na motivy knihy J. Karafiáta. Ke zhlédnutí bude výstava výtvarného oboru ZUŠ v prostorách školy. Představení se konají v 18.00 a 19.00 hod. 22. Síň řemesel ulice Na Bídě 19.00 - 23.00 hod. Ukázky starých řemesel jako již tradičně. Pro malé poutníky bude připraveno skládání z papíru. Oko potěší výstava paličkované krajky na téma moře a příroda 555 metrů nad mořem.

Tato akce již proběhla a není aktuální. V nabídce však máme mnoho jiných souvisejících akcí!

Ubytování v okolí akce Čas pro neobyčejné...

Hotel Bystré Bystré (11.2 km)

Penzion U Zběhlíka Čistá (11.8 km)