Výstava představuje práci architekta Marka Štěpána a jeho ateliéru, který se specializuje na sakrální architekturu. Oceňovaný autor realizoval v Litomyšli rekonstrukci piaristického kostela. K jeho nejznámějším dílům patří kostel sv. Václava v Sazovicích, který byl zařazen mezi deset nejlepších staveb na světě za rok 2017.

„Jsem architekt a hmota a její dotek je pro mne prostředkem tvoření a zkoumání. Dotekem se hmoty uvádějí v pohyb, mění se jejich energie, jsou na začátku chemické reakce. Dotek každé dvojice je známkou napětí. Nejznámějším dotekem v umění je Michelangelovo stvoření Adama, kdy ukazováčky obou postav – Boha Otce a Adama – jsou v poloze přesně před setkáním. Velmi intenzivní přicházející krátký okamžik, ve kterém Adam dostane život.

Dotek je spojený s hmatovým vjemem, může být ale i jiný. Třeba milostný, emocionální nebo symbolický. Dotek může symbolizovat propojení či akt předání, poselství. Třeba pasování na rytíře, kdy se král dotýká svým mečem ramene pasovaného hrdiny a tímto dotekem nabývá abstraktní akt reálného rozměru – je symbolický a zároveň jasný. Je to akt předání práv a povinností, který se letmým dotekem stvrzuje. Totéž můžeme sledovat při vkládání rukou při biřmování a kněžských slibech. Předávání, přenos a poselství, které se odvíjí nepřetržitě už dvě tisíciletí od Ježíše. Skrývá se v něm něco za hranicí hmotné skutečnosti. Dotek má tedy v našem vnímání veliký význam, který se z přirozeného přenáší do symbolického. I záznam myšlenky, rukou psaný text, vzniká na hrotu tužky běžící po papíře.

Dotek je i tématem výstavy ilustrovaný na stavbách – hymnus viva a memento mori (chvalozpěv života a pamatuj na smrt).“

(Ing. arch. Marek Štěpán)

Galerie a muzea - Litomyšl Akce v obci Litomyšl

Podobné akce

Ubytování v okolí akce Atelier Štěpán /...

Hotel APLAUS Litomyšl (191 metrů)

Penzion Kraus Litomyšl (198 metrů)