100. výročí vzniku Československé republiky

Termín: 25.10.2018

25říjen čtvrtek 16:00

Žánr: ostatní akce


Město Polička, Skautské středisko Tilia Polička, Městské muzeum a galerie Polička a Masarykova ZŠ vás srdečně zvou na slavnostní zasazení Lípy svobo-dy a usazení pamětní desky za účasti vedení města Poličky i zástupců zúčast-něných organizací. Následovat bude beseda přibližující události vzniku samo-statného státu v Poličce.

V 16.00hod. se před Masarykovými školami uskuteční zasazení Lípy svobody. Zazní projevy starosty města Jaroslava Martinů, vedoucího střediska Tilia Petra Nožky, historika muzea Davida Junka a zástupce Masarykovy ZŠ. Od 17.00hod. bude v muzeu následovat přednáška poličského historika Mgr. Stani-slava Konečného, která přiblíží události a oslavy vzniku samostatného státu v Polič-ce, ale i zcela odlišnou atmosféru v sousedních Svitavách s německojazyčným obyva-telstvem, kde byla nasazena čs. armáda k udržení územní celistvosti, neboť zde již v r. 1918 hrozilo odtržení pohraničního území. Některé události bereme jako samo-zřejmé, ale dějiny se mohly vyvíjet jinak. Vstup volný.

Tato akce již proběhla a není aktuální. V nabídce však máme mnoho jiných souvisejících akcí!

Podobné akce

Ubytování v okolí akce 100. výročí vzniku...

Hotel Bystré Bystré (11.2 km)

Penzion U Zběhlíka Čistá (11.8 km)