Arcidiecézní muzeum Olomouc | reinstalace

Arcidiecézní muzeum Olomouc | reinstalace

Adresa:

Olomouc, Denisova 47

Termín: 2.6.2016

2červen čtvrtek 19:00

Žánr: ostatní akcedětskéduchovní


V červnu oslavíme deset let od otevření Arcidiecézního muzea Olomouc. Při této příležitosti se dočká komplexní obměny jeho stálá expozice Ke slávě a chvále. Nejen že představíme nové exponáty, ale rozšíříme i nabídku pro malé návštěvníky.

A speciální dárek nám na oslavu půjčí Metropolitní muzeum v New Yorku – vystavíme obraz Klanění pastýřů světoznámého španělského manýristy El Greka! Arcidiecézní muzeum Olomouc vzniklo v roce 1998 jako společný projekt státu a církve s cílem navázat na duchovní a kulturní kořeny olomoucké arcidiecéze a vytvořit tak instituci srovnatelnou s obdobně zaměřenými muzei v Evropě.

Slavnostně bylo veřejnosti otevřeno 1. června 2006 stálou expozicí s názvem Ke slávě a chvále. Tisíc let duchovní kultury na Moravě. Současné libreto expozice soustřeďuje vystavená díla do dvou základních okruhů, které představují na jedné straně vývojové aspekty umění olomoucké diecéze a na straně druhé fenomén sběratelství olomouckých biskupů a arcibiskupů. Vedle těchto dvou základních linií je expozice doplněna také o menší tematické instalace, například Klenotnici, Kabinet textilu či Kabinet slonoviny.

Vystavená umělecká díla pocházející z převážné části z církevního majetku, expozici doplňují významné sbírkové předměty z fondu starého umění Muzea umění Olomouc. Expozice byla od svého počátku koncipována jako více či méně proměnlivá. K dílčím obměnám exponátů docházelo v uplynulých letech nejen z důvodů ukončení zápůjční smlouvy, ale také díky postupnému odbornému zpracovávání památkového fondu diecéze.

Desetiletý provoz muzea prověřil možnosti prezentace starého umění v historických prostorách i jeho edukační potenciál. Získané zkušenosti zúročíme při přípravě komplexní obměny expozice. Zaměříme se na větší tematickou provázanost jednotlivých částí, zvýšení atraktivity instalace a její obsahové výpovědi. Do expozice zařadíme také nové i dosud nevystavené exponáty, například křídla gotického oltáře z Lubiny nebo donedávna neznámou sochu Pašijového Krista barokního sochaře Ondřeje Zahnera. Připravujeme také nového knižního Průvodce muzeem a rozšíření dosavadní nabídky edukačních pomůcek.

Vedle dětského průvodce a kolekce výpravných samoobslužných listů plánujeme vytvoření aktivní návštěvnické zóny přímo v expozici. Součástí oslav bude také El Grekův obraz Klanění pastýřů. Dílo světoznámého španělského manýristy do Olomouce zapůjčí věhlasné Metropolitní muzeum v New Yorku výměnou za zápůjčku Tizianova obrazu Apollón a Marsyas ze sbírek olomouckého arcibiskupství. Výměna je dalším dokladem vynikající spolupráce arcibiskupství a Muzea umění Olomouc, které pečuje o církevní sbírky soustředěné v kroměřížském zámku.

Tato akce již proběhla a není aktuální. V nabídce však máme mnoho jiných souvisejících akcí!

Kulturní centra - Olomouc Akce v obci Olomouc

Podobné akce

Ubytování v okolí akce Arcidiecézní muzeum...

Hotel Arigone Olomouc (180 metrů)

Pension U Jakuba Olomouc (494 metrů)