Po více než dvou letech má olomoucká uměnímilovná veřejnost možnost seznámit se s tvorbou členů Unie výtvarných umělců Olomoucka na výstavě ATELIERY 2018, která se již tradičně koná v prostorách Galerie města Olomouce, kmenové galerii našeho výtvarného spolku.

Záměrem autorů koncepce této výstavy bylo představit veřejnosti aktuální tvorbu členů spolku, tedy práce, které vznikly během posledních dvou let v ateliérech našich členů. Jedná se tedy o přehlídku výtvarné tvorby z oblasti malby, kresby, grafiky, fotografie, sochařství či práce se sklem, kterou obeslalo svými pracemi celkem 50 výtvarníků. Zároveň je tato výstava jakýmsi setkáním výtvarných názorů, technik a různorodosti postupů, je jakýmsi malým zastavením v čase, ohlédnutím se za minulými dvěma lety naší práce a současně i možností představit publiku aktuální tvorbu svých autorů.

Při tak velkém počtu vystavujících umělců samozřejmě nelze najít jednu sjednocující linii – na to je tato přehlídka příliš různorodá. Různorodá nejen generačním zastoupením, ale i zvolenými technikami či náměty. Mohli bychom ji nazvat i Salonem, ale toto označení má přece jen trochu jiné konotace.

Na této výstavě jsou zastoupeny práce členů našeho spolku nejen z Olomouce, ale i z jiných oblastí Olomouckého kraje či našich zahraničních členů. Jedná se tedy o průřez aktuální tvorbou nejen členů UVUO, ale vlastně i výtvarné obce širšího regionu střední Moravy. Bezezbytku se tak naplňuje hlavní smysl spolkové činnosti – vytvořit společnou platformu nejen k tříbení názorů, ale i k přímému srovnání výsledků výtvarné práce našich členů. Unie výtvarných umělců Olomoucka se postupně během svého vývoje od roku 1990 stala synonymem pro organizaci výtvarného spolkového života nejen města Olomouce, ale i našeho kraje. Svými aktivitami důstojně reprezentuje své členy nejen na regionální úrovni či v rámci České republiky, ale v posledních patnácti letech UVUO důstojně reprezentuje svou činnost i na mezinárodní úrovni, jak o tom svědčí programově koncipované projekty především se spolky či autory z mnoha partnerských měst Olomouce, partnerských regionů Olomouckého kraje nebo individuální projekty našich členů v rámci spolupráce jejich měst se zahraničními partnery. Svědčí o tom i mimo jiné výstavy v rámci Svátků města Olomouce konané v Galerii města Olomouce, zaměřené právě na tato partnerská města (Antony, Krakov, Makarska aj.).

Výstava ATELIERY 2018 předchází i stejnojmenné aukci výtvarných děl našich členů, která proběhne v Galerii města Olomouce na konci měsíce srpna. Návštěvníci výstavy tak budou mít neopakovatelnou možnost k zakoupení zajímavých artefaktů a přispět tak k posílení místa Unie výtvarných umělců Olomoucka v současném kulturním životě Olomouce a Olomouckého kraje.

Tato akce již proběhla a není aktuální. V nabídce však máme mnoho jiných souvisejících akcí!

Podobné akce

7bře - 21dubcelý den

25dub - 9čercelý den

Viktor Hulík – dílo

, Masarykovo náměstí 71 Výstava

13čer - 4srpcelý den

Jiří Sopko – dílo

, Masarykovo náměstí 71 Výstava

8srp - 29zářcelý den

Palo Macho – dílo

, Masarykovo náměstí 71 Výstava

Ubytování v okolí akce Ateliery 2018

Pension Křivá Olomouc (249 metrů)

Hotel Arigone Olomouc (267 metrů)