Zbyšek Sion

Zbyšek Sion

Adresa:

Ostrava, Sokolská třída 175/26

Termín: 22.11.2012 4.1.2013
Vstupné:

dospělí – 20 Kč děti, studenti, důchodci – 10 Kč

22lis - 4led celý den

Žánr: výstavymalbaobrazyretro


Několik poznámek ke Zbyšku Sionovi Domnívám se, že může být zajímavější (než na malé ploše rozebírat rozměrné dílo), podělit se o pár vzpomínek na setkání s dílem a osobností malíře Zbyška Siona.

Narozen 12. dubna 1938 v Poličce. Absolvoval Školu uměleckých řemesel v Brně (1953–1957) a Akademii výtvarných umění v Praze (1958–1964, Karel Souček). Žije a pracuje v Praze

Zbyška Siona jsem si pro sebe objevil na počátku sedmdesátých let, v období mého počínajícího hlubšího zájmu o výtvarné umění. V té době jsem znal jeho práce jen z literatury – z výtvarných časopisů a katalogů vycházejících v šedesátých letech. Tehdy – ani později – celá sedmdesátá a osmdesátá léta - nebylo možné na žádné výstavě shlédnout Sionovy obrazy (totéž se ale týkalo i dalších neoficiálních umělců) a tak prakticky jedinou možností bylo navštěvovat autory přímo v ateliérech. Sionovy apokalyptické vize stavu světa nebyly v normalizační době uznány za vhodné k veřejné prezentaci a to ani mimo výtvarná centra.

Po Aleši Veselém a Bedřichu Dlouhém jsem se pokusil oslovit i Zbyška Siona. Nebylo to úplně jednoduché. Zbyšek měl sice ateliér v Praze, často však pobýval ve svém rodišti v Poličce. Když jsem jel do Prahy, tak byl mnohdy v Poličce, případně naopak a od roku 1974 byl z existenčních důvodů zaměstnán u národního podniku Stavební geologie Praha. Stal se tzv. čerpačem, bydlel na různých místech Čech v terénu - v maringotce a snažil se co nejvíce využít některých výhod, které toto místo skýtalo, hlavně možnosti nadpracovat si směny v nepřetržitém turnusu tak, aby poté mohl mít několik dní volna na vlastní práci malíře.

Kromě dvou adres nebývala domluva jednoduchá také proto, že jediným prostředkem dorozumění byl písemný styk (v dnešní době mobilních telefonů a elektronické pošty už skoro těžko představitelné). Stávalo se tudíž, že navržený termín k návštěvě se stal při odpovědi již neaktuální.

Připomínám si Zbyškovy dvě neveřejné výstavy ze sedmdesátých let, na které zval do svého suterénního ateliéru v Chorvatské ulici na Vinohradech své přátele a známé. Vynořují se mi v paměti Zbyškovy fascinující obrazy – třeba „Pád věže“, 1966–67 (dnes v galerii v Roudnici n.L.), „Kdo uteče, vyhraje“, 1967–68, „Amora“, 1974–75, „Skleník s tajnosnubnou Venuší“, 1976 (dnes v Národní galerii v Praze) a některé další.

Několik připravovaných výstav bylo zakázáno nebo se bez udání důvodu neuskutečnily. Teprve v první půli devadesátých let, v době, ve které přestaly platit ideologická omezení, se uskutečnila série Sionových výstav, jež pak vyvrcholila velkou retrospektivou v pražském Rudolfinu v roce 1996. A po dlouhých 16 letech – letos opět série výstav – tentokrát Sionovy nové obrazy z poslední dekády. Výrazová expresivita se zklidnila, existenciální podtón a lidsky znepokojivá témata zůstávají.

říjen 2012 Milan Weber

Tato akce již proběhla a není aktuální. V nabídce však máme mnoho jiných souvisejících akcí!

Podobné akce

Ubytování v okolí akce Zbyšek Sion

Hotel Maria Ostrava (286 metrů)

Hotel Brioni Ostrava (654 metrů)