Beskydy, zasahující svým územím do tří sousedních zemí – České republiky, Polska a Slovenska, přesahují významem hranice mezi regiony a zeměmi. Tato skutečnost má svůj výraz i v lidové kultuře a tradici. Tento široký masiv, dnes hraničních hor, poskytoval a dosud poskytuje dřevo jako základní materiál pro užitkové předměty i výtvarné práce.

O její svébytnosti svědčí nejen předměty denní potřeby, ale zejména řada unikátních plastik, které jsou uchovávány v muzejních depozitářích jako trvalé památníky zručnosti prostých lidí. Pobeskydí je oblastí, kde předlouhá tradice dřevořezby nebyla nikdy přerušena a naopak se úspěšně rozvíjí. Tvorba mnohých současných autorů to jednoznačně dokládá. Tradice je podporována přehlídkovými programy, workshopy. Jednou z nejvýznamnějších je Beskydské trienále řezbářů. První ročník se uskutečnil v roce 1992 a v letošním roce to bude již 10. jubilejní setkání. Tato mezinárodní přehlídka řezbářských děl si získala věhlas jak u návštěvníků, tak i u odborné veřejnosti.

Podobné akce

Ubytování v okolí akce 10. beskydské trienále...

Hotel Afrika Frýdek-Místek (374 metrů)

Penzion U Křivého psa Frýdek-Místek (1 259 metrů)